hero banner
Magnus Sörling
Luleå, Stockholm
Head of Valuation

Magnus Sörling

Magnus Sörling är partner och ansvarig över Grant Thornton Sveriges grupp för . Han har 18 års erfarenhet av värdering av bolag, immateriella tillgångar och finansiella instrument. Grant Thorntons värderingsgrupp anlitas regelbundet som specialister inom bland annat:

  • Fairness opinion
  • Expertvittne och värderingssakkunnig i tvister
  • Värdering av varumärken och andra immateriella tillgångar
  • Optionsvärderingar och värdering av andra finansiella instrument
  • Införande av aktie- och optionsbaserade incitamentsprogram
  • Värdering i samband med förvärvsanalyser enligt IFRS 3 (purchase price allocation)
  • Beräkning av leasing enligt IFRS 16
  • Finansiell modellering
Möt våra experter