hero banner

Magnus Sörling är partner och ansvarig över Grant Thornton Sveriges grupp för värdering och finansiell modellering. Han har 18 års erfarenhet av värdering av bolag, immateriella tillgångar och finansiella instrument. Grant Thorntons värderingsgrupp anlitas regelbundet som specialister inom bland annat:

  • Fairness opinion
  • Expertvittne och värderingssakkunnig i tvister
  • Värdering av varumärken och andra immateriella tillgångar
  • Optionsvärderingar och värdering av andra finansiella instrument
  • Införande av aktie- och optionsbaserade incitamentsprogram
  • Värdering i samband med förvärvsanalyser enligt IFRS 3 (purchase price allocation)
  • Beräkning av leasing enligt IFRS 16
  • Finansiell modellering
Möt våra experter