Nyhet

Trendspaning – så blir 2021

insight featured image
I förra årets trendspaning trodde Grant Thorntons expertpanel att 2020 skulle präglas av digitalisering, hållbarhet och en vikande konjunktur. Vad ingen då visste var att världen skulle drabbas av en förödande pandemi. Men det hindrar inte att vi gör ett nytt försök att blicka in i kristallkulan och låta våra experter förutse vad som kommer att vara i fokus under 2021.

Annelie Nilsson: Automatisering och digitalisering kommer vara fortsatt viktigt

Bild: Annelie Nilsson, auktoriserad redovisningskonsult hos Grant Thornton

Annelie Nilsson har arbetat som auktoriserad redovisningskonsult hos Grant Thornton i åtta år och har innan dess arbetat i 20 år med ägarledda företag som bland annat ekonomichef.

Inför 2020 tipsade du om att företag redan från början borde tänka lite större och organisera ekonomifunktionen så att den är redo att hantera större volymer när företaget börjar växa. Hur tycker du att era kunder har följt det rådet?

– Det finns absolut kunder som har jobbat med de här frågorna och som kunnat växa trots situationen med Coronapandemin.

Om du spanar mot 2021, vad tror du blir de viktigaste trenderna som påverkar ditt affärsområde?

– Det kanske känns som lite skåpmat men jag tror även fortsättningsvis på automatisering och digitalisering som några av de viktigaste verktygen för att skapa effektivare rutiner och processer under 2021. Med detta på plats så ökar möjligheten stort att få fram rätt beslutsunderlag ur sitt ekonomisystem.

– När det gäller våra kunder märker jag att de större företagen är med på tåget medan många av de mindre har en del arbete kvar att göra för att inte halka efter i utvecklingen. Hållbarhetsfrågorna kommer att vara fortsatt viktiga och där handlar det inte bara om vår miljö – jämlikhet, etik och moral är minst lika viktigt. Vi måste ha dessa parametrar på plats för att attrahera kunder, för att attrahera och behålla duktiga medarbetare och för att locka till oss investerare.

Vad är ditt tips till kunderna inför 2021?

– Det är att tänka på att utvecklingen går fort på det digitala området och det är inte rimligt att tro att man har all kunskap själv. Och då är det en bra idé att ta hjälp utifrån.

Mikael Knutsson: Var transparent i skattefrågorna

Bild: Mikael Knutsson, skatterådgivare på Grant Thornton

Mikael Knutsson har arbetat med skattefrågor i sex år på Grant Thornton och har sammanlagt 25 års erfarenhet inom området, bland annat från Skatteverket.

Ditt tips för 2020 var att ta hjälp av experter för att få en korrekt internprissättning på plats och därmed undvika att påföras mer skatt eller drabbas av höga straffavgifter. Har kunderna lyssnat på rådet?

– Vi ser att det kommer smygande allt mer. Det blev en viss paus på grund av Corona men det är nog bara tillfälligt. Och det hänger ihop med det som jag tror är den fortsatt stora trenden under 2021.

Och vad är det?

– Kampen om skattebaserna! Det är en internationell utveckling där länder blir allt mer protektionistiska och gör vad de kan för att skydda sina skattebaser. Och för företag med internationell verksamhet gäller det att se till så att man verkligen agerar korrekt när det gäller skattebetalningarna eftersom det blir allt dyrare att göra fel. En annan utveckling som jag tror på är att när ekonomin stagnerar kommer politikerna att försöka hitta nya skattebaser. Jag personligen är till exempel ganska säker på att vi kommer att få se en nyintroducerad fastighetsskatt i Sverige.

Hur tycker du att era kunder ska agera i den här miljön?

– Att vara transparent och ha med ett etiskt perspektiv i skattefrågorna. Ett upplägg där man använder skatteparadis som Caymanöarna har väl egentligen aldrig varit OK men nu är det mindre OK än någonsin. Ett annat tips är att inte missa de små detaljerna när det gäller hållbarhetsarbetet. Cykelgarage och gymkort kommer att bli allt viktigare.

Magnus Sörling: Ha en buffert om förvärvstillfället dyker upp

Magnus Sörling, head of valuation på Grant Thornton

Magnus Sörling, Head of Valuation, har arbetat ett par år inom Advisory på Grant Thornton men har tidigare arbetat med rådgivning i 15 år.

Vid den här tiden förra året var ditt bästa tips att våga utnyttja möjligheten om man såg att det gick att göra ett bra förvärv. Blev det som du trodde?

– Vid det tillfället var det framför allt tecknen på en vikande konjunktur som satte tonen, vi hade ju ingen aning om Coronapandemin och den sättning i marknaden som det skulle leda till. Men jag tycker att tipset fungerade bra ändå, de som har vågat hålla sig framme under året och haft pengarna har kunnat knipa chansen och göra bra affärer.

Och vad tror du om 2021?

– Den stora trenden är att vi kommer att en fortsatt osäkerhet och negativ påverkan från Corona även om det börjat dyka upp vaccin. Tittar man på den planering som finns hos ledande internationella finansanalytiker tyder det på att man väntar sig ett år med fortsatt risk för betydande nedgångar på aktiemarknaden. Det som är positivt är att det finns gott om riskvilligt kapital som väntar på rätt tillfälle att göra affärer.

Hur tycker du kunderna ska agera i den rådande situationen?

– Det generella rådet är att se till så att man har en buffert och en beredskapsplan om förvärvstillfället dyker upp. För det kommer det att göra även under 2021.

Lars-Åke Andréasson: Fortsätt fokusera på hållbarhetsarbetet

Bild: Lars-Åke Andreasson, auktoriserad revisor på Grant Thorton

Lars-Åke Andreasson, partner på Grant Thornton, har arbetat för Grant Thornton sedan 2011 och har 30 års erfarenhet av revisionsfrågor.

Ditt tips för 2020 var att lyfta upp hållbarhet som en ägarfråga och att låta hållbarhetsperspektivet genomsyra affärsplaneringen. I vilken utsträckning har det blivit så?

– Mina förhoppningar kom väl lite på skam helt enkelt för att det inte är så enkelt att genomdriva den typen av förändringar om företagen kämpar för sin överlevnad. Icke desto mindre tror jag att de flesta företag inser vikten och digniteten i hållbarhetsarbetet och att man gärna vill utvecklas i den här riktningen.

Vad väntar du dig av 2021?

– Pandemin och effekterna av den är det som kommer att fortsätta prägla företagens verksamhet även under nästa år. E-handeln har stärkts av att kunderna inte får eller inte vill besöka fysiska butiker och den utvecklingen kommer att fortsätta vilket betyder att den traditionella handeln lär få det väldigt tufft. Jag tycker också att jag ser hur många av våra entreprenörsdrivna företag är väldigt kreativa när det gäller att hitta nya lösningar och affärsmodeller som är anpassade till den situation vi befinner oss i.

Och om du ska ge ett tips till dina kunder:

– Fortsätt att fokusera på hållbarhetsarbetet även om andra frågor känns mer akuta för stunden. För det kommer bara att bli viktigare och viktigare.

Vill du ta del av fler tips och råd?

Se våra webbinarier – när det passar dig!

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.