Vi på Dispute services är experter på oberoende värderingar och tvister

I komplexa processer tenderar insatserna idag att bli allt högre och högre. Nu mer än någonsin tidigare är insiktsfulla analyser, pedagogiska rapporter och presentationer en avgörande faktor för goda utfall i tvister. Grant Thorntons erfarna experter på Dispute services erbjuder finansiell och ekonomisk analys som bidrar till att lösa tvister på ett effektivt sätt.

Vi hanterar komplexa värderingsfrågor och skadeberäkningar för en mängd olika kunder i många olika branscher. Från mindre hyrestvister till omfattande komplicerade kommersiella tvister. Vi erbjuder pedagogiska, skriftliga inlagor och muntliga vittnesmål utifrån lång erfarenhet som expertvittne i rättegångar.

Några exempel på genomförda uppdrag är tvister i enlighet med jordabalken (hyresgästtvister), försäkringsskador/utredningar, affärstvister - skadestånd / kvantifiering av utebliven vinst. Vi har också erfarenhet av ekonomisk analys och modellering, utredningar kopplat till immateriella tillgångar - varumärken, affärshemligheter, patent, tvister efter genomförda förvärv, tvångsinlösenutredningar.

Kontakta oss för stöd i oberoende värderingar och tvister. Inför varje uppdrag görs en genomgång med dig som klient för att skräddarsy vår insats och därmed maximera värdet av vår rådgivning.

Mats Fagerlund
Rådgivare inom dispute services
Mats Fagerlund