Vi hjälper ditt företag vid en revision eller skatteprocess

Med rätt kunskap går det ofta att förhindra en skatteprocess. När det ändå inte är möjligt är det viktigt, och många gånger helt avgörande, att ta in professionell hjälp så tidigt som möjligt.

En skatteprocess handlar ofta om stora ekonomiska värden och komplicerade skatterättsliga frågor. Processen är vanligtvis lång och kostsam, både vad gäller nedlagd tid, ökade skattekostnader och skattetillägg.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med kvalificerad rådgivning, för att klara de svåra processuella och materiella delarna av en process. Vi förklarar också vad som sker och hur du bör agera i samband med andra åtgärder från Skatteverket, exempelvis skatterevision, föreläggande, förfrågan och förslag till beslut.

Undvik skatteprocess med prevision av en skatterevisor

Våra skattekonsulter har mångårig erfarenhet av att driva skatteprocesser. I möjligaste mån arbetar vi dock för att hjälpa dig som kund att undvika en process. Detta sker genom en så kallad prevision, där vi genomför en skatterättslig genomgång av de mest kritiska transaktionerna.

Kontakta oss för trygg rådgivning i skatterättsliga frågor; vi är experter på previsioner, skatterevisioner och skatteprocesser. Våra skatterådgivare har mångårig erfarenhet från bland annat Skatteverket, domstolar och departement.