Generationsskifte i familjeföretag kräver god planering

Ett generationsskifte är komplext och ställer stora krav på företagsledning och styrelse. Vi stöttar er inom affärsrådgivning, värdering, redovisningsfrågor och skatterätt – och med förankring inom både företaget och familjen.

För att ett generationsskifte eller en annan typ av ägarskifte i ett familjeföretag ska bli lyckad måste företagets ledning och organisation förberedas. Det gäller oavsett om det är ett privatägt fåmansföretag eller ett större aktiebolag.

Ett generationsskifte kan många gånger innebära en stor personlig och emotionell omställning för ägaren. Vid sidan av det är det viktigt att trygga överlåtarens egen försörjning efter skiftet. Lika viktigt är det att förbereda finansieringen av ägarskiftet om överlåtelsen sker inom familjen.

Hela familjen påverkas

Även de familjemedlemmar som inte har varit engagerade i bolaget kan påverkas emotionellt eller finansiellt. Därför måste genomförandet av generationsskiftet också förankras i hela familjen. Vi hjälper till med det, och beskriver processen för att alla ska känna sig trygga med förändringen.

Vi kan reglerna och förutsättningarna som hjälper er att skapa ett generationsskifte som blir bra för både företaget och berörda parter. Kontakta oss gärna för att inleda förberedande samtal i god tid.

Björn Öhrman
Skatterådgivare inom generationsskifte
Björn Öhrman