Generationsskifte i familjeföretag kräver god planering.

Ett generationsskifte är komplext. Vi stöttar er inom affärsrådgivning, värderingskunskap, redovisningsfrågor och skatterätt.

Företagets ledning och organisation måste förberedas för ett ägarskifte och det måste förankras i hela familjen. En ägarförändring ställer stora krav på företagsledningen och kan många gånger innebära en stor personlig och emotionell omställning för ägaren. Om överlåtelsen sker inom familjen är det dessutom viktigt att förbereda finansieringen av ägarskiftet. Det är också viktigt att trygga överlåtarens egen försörjning efter skiftet.

Vi kan reglerna och förutsättningarna som hjälper er att skapa förutsättningar för ett bra ägarskifte.

SENIOR AFFÄRSRÅDGIVARE Helena von der Esch Kontakta Helena
Fontana Food

Case: Fontana Food

Livsmedelsimportören Fontana Food berättar om hur man bäst går från att vara ett ägarlett bolag, där ägaren är mycket operativ, till att bli ett ägarstyrt bolag, där ägaren växlar upp och blir mer av en strateg.