Nyhet

Nya bud om kommande hållbarhetsrapportering enligt CSRD

Annika Nygren
Med:
insight featured image
Regeringen har nu tagit nästa steg i implementeringen av CSRD-direktivet i svensk lagstiftning. I regeringens lagrådsremiss som nu lämnats finns några betydande förändringar jämfört med utredningen. Bakgrunden är att man vill ge företagen mer tid för implementering. Grant Thorntons hållbarhetsexpert Annika Nygren kommenterar ändringarna och ger också sin syn på vad detta betyder för företagen.
  • Regeringen föreslår att noterade företag och koncerner med över 500 anställda ska tillämpa de nya reglerna första gången för det räkenskapsår som inleds efter utgången av juni 2024.
  • För övriga bolag och koncerner som omfattas av CSRD står inget i lagrådsremissen om andra ikraftträdande än vad som föreslagits ursprungligen i utredningen.

En annan förändring jämfört med utredningens förslag är att gränsvärdena för vilka företag och koncerner som ska upprätta hållbarhetsredovisning ändras:

  • Gränsvärdet för nettoomsättning höjs från 350 till 550 miljoner kronor
  • Gränsvärdet för balansomslutning höjs från 175 till 280 miljoner kronor
  • Gränsvärdet för antal anställda är oförändrat 250.

Så här kommenterar Annika Nygren, hållbarhetsexpert på Grant Thornton, lagrådsremissen:

– En reflektion här är att de stora noterade bolagen nu sannolikt får ytterligare ett år på sig att anpassa sin hållbarhetsrapportering utifrån CSRD. I min roll är jag dock övertygad om att det bästa är att fortsätta den omställning som företagen redan är i gång med, även om regelverket inte skulle kräva det. Det handlar om att framtidsanpassa sin verksamhet, och det finns många affärsfördelar med att hålla uppe takten. Personligen tror jag att näringslivet kommer att göra just så – fortsätta på inslagen bana och faktiskt ligga före lagstiftaren.

Den nya lagstiftningen baserad på CSRD-direktivet föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Bakgrund CSRD

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv och en del av EU:s så kallade gröna giv vars mål är att öka transparens, kvalitet och jämförbarhet. CSRD ersätter NFRD (Non Financial Reporting Directive), liksom Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering. CSRD-direktivet innebär att hållbarhetsrapportering ska ske i enlighet med ESRS (European Sustainability Reporting Standards) som tagits fram av EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

ESRS består idag av 12 standarder och 82 nyckeltal, både gemensamma generella och ämnesspecifika kopplat till ESG-områdena.

  • E (miljö): standarder för klimatförändringar, föroreningar, vatten och marina resurser, biologisk mångfald och ekosystem samt resursanvändning och cirkulärekonomi
  • S (socialt ansvar): standarder för egen arbetskraft, medarbetare i värdekedjan, berörda samhällen samt konsumenter och slutanvändare
  • G (bolagsstyrning): standarder för affärsetik

Vilka standarder och nyckeltal ditt företag ska rapportera på styrs utifrån den dubbla väsentlighetsanalysen.

Fördjupa din kunskap: Hållbarhetsredovisning & CSRD
Tjänster
Fördjupa din kunskap: Hållbarhetsredovisning & CSRD
Jag vill veta mer

Webbinarium

Året när CSRD blir ett verb. När börjar ditt företag att ”göra”?

CSRD är på mångas agendor och sedan den 1 januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden ESRS att gälla. Hur läggs arbetet upp bäst? Vilka funktioner på företaget behöver samordnas? Hur säkerställs hela ESG-perspektivet?

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.