Nyhet

Regelberg på väg – så förbereder ni er

Annika Nygren
Med:
insight featured image
Redovisning har länge varit en strikt ekonomisk fråga, och handlat om röda och svarta siffror. Nu adderas en grön dimension – och det är hög tid att förbereda er.
Annika Nygren , Director Sustainability Assurance
Med rätt förberedelser och inställning kan företag vända utmaningen med CSRD till en strategisk fördel

En omställning

Den nya EU-förordningen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) syftar till att förbättra och standardisera företags hållbarhetsrapportering. För många företag innebär detta en omställning, men också en chans att visa upp sitt hållbarhetsarbete och att därigenom få affärsmässiga fördelar.

– Att börja med hållbarhetsrapportering enligt CSRD kan kännas som en hög tröskel att ta sig över, men det är en process som öppnar för affärsmöjligheter och stärker företagets position på marknaden, säger Annika Nygren, hållbarhetsrevisor på Grant Thornton.

Den inrapporterade datan kommer att samlas i en sökbar databas där det då går att jämföra olika företag och deras nivå av hållbarhetsarbete.

– Att satsa på CSRD blir ett sätt att visa marknaden att man ligger i fas med nutiden.

Analysera nuläge

För att komma igång med CSRD-rapporteringen är det första steget att analysera företagets nuläge, enligt Annika Nygren. Det innebär att se över befintliga processer, rutiner och strategier och hur dessa kan kopplas till de nya kraven.

– Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Många företag har redan identifierat risker och möjligheter som är kopplade till hållbarhet i sin affärsplan, men är inte alltid medvetna om det. Alla företag har ju dessutom redan en affärsidé om hur man ska driva företaget, och i dagens tider går det inte att undvika att tänka på miljön, det sociala arbetet och styrningen som är just vad CSRD handlar om.

– Att ha ett bra CSRD-arbete innebär att man kan ha möjlighet att fånga upp många av riskerna innan de blir verklighet.

Sätt samman projektgruppen

Nästa steg är att sätta samman en projektgrupp.

– Den ska representeras av alla dimensioner inom företaget, till exempel miljö, inköp, försäljning, HR och ekonomi.

Annika Nygren understryker att det är en komplex process som kräver tid och att projektgruppen har mandat och resurser.

– Det är därför det är viktigt att börja nu. En tydlig projektplan måste tas fram, och man behöver också ställa sig frågan om man behöver ta in extern hjälp för delar av eller hela projektet.

– I projektplanen kommer det att finnas delmoment som kommer att slutföras, men det kommer också finnas delar som kommer att pågå under flera år framåt.

Involvera tidigt

Annika Nygren betonar hur viktigt det är att all dokumentation finns på plats eftersom den ligger till grund för förståelse och samsyn inom företaget, och tillägger:

– Vi revisorer ska ju granska hållbarhetsrapporten och om vi är involverade redan från start  så har vi möjlighet att säkerställa att rapporteringen blir i linje med regelverket redan från början, säger Annika Nygren på Grant Thornton.

Så kan nya reglerna hjälpa dig att förbättra affärsmodellen
Så kan nya reglerna hjälpa dig att förbättra affärs­modellen
Läs denna artikel

7 steg – så kommer ni igång med CSRD

  • Börja nu!
  • Analysera nuläget och sätt ambitionsnivån: ”Vad har vi nu? Vad kan vi? Vart vill vi?”
  • Sätt samman en projektgrupp
  • Skapa en tydlig projektplan
  • Dokumentera
  • Engagera styrelsen från start – de har det yttersta ansvaret för hållbarhetsrapporteringen
  • Involvera revisorn tidigt i processen.
Vår expertis inom: Hållbarhetsrapportering & CSRD
Tjänster
Vår expertis inom: Hållbarhets­rapportering & CSRD
Jag vill veta mer
Framtidens nyckeltal – därför är de avgörande för ditt företag
Läs även
Framtidens nyckeltal – därför är de avgörande för ditt företag
Läs denna artikel