Undantag från moms inom bank och finans

Det finns många gränsdragningar mellan momspliktiga och momsfria tjänster inom det finansiella området. Vi hjälper dig att kontrollera vad som gäller för din verksamhet.

Undantag från moms inom bank och finans gäller för bank- och finansieringstjänster samt handel med värdepapper. Vissa andra tjänster, exempelvis kreditupplysning, inkassotjänster och rådgivning beläggs däremot med 25 procents moms. Det finns också tjänster som behöver delas upp eftersom de omfattar både momsbelagda och momsbefriade delar.

Våra momsexperter inom bank och finans hjälper dig och ditt företag att bedöma om era tjänster är undantagna från moms eller inte. Vid blandad verksamhet kan vi hjälpa till att hantera avdragsrätten för ingående moms, bland annat genom att fungera som bollplank vid framtagande av avdragsnycklar. Vi kan också se över om momsen riskerar att bli en kostnad som kan undvikas genom en förändrad struktur.

Gruppmoms för sammanslutna företag

En gruppregistrering för moms innebär att de företag som ingår i momsgruppen ses som ett enda ur momshänseende. Det innebär att tjänster och varor som säljs inom gruppen inte ska beläggas med moms. Om ditt företag ingår i, eller överväger att ansluta sig till, en momsgrupp så kan vi hitta en lämplig struktur för att hantera de frågor som kan uppstå kring momshanteringen.

Kontakta oss för anpassad och komplett rådgivning

Kontakta våra rådgivare inom så kan vi ge anpassade råd för momshanteringen i ditt företag. Genom vårt nätverk inom Grant Thornton international kan vi ge råd inom moms och övriga områden, med anpassning till lokala villkor i fler än 135 länder.

Martin Jacobsson
Skatterådgivare inom bank och finans
Martin Jacobsson