Särskilda regler inom rese- och eventbranschen

Momsreglerna för rese- och eventbranschen är komplexa och svårtillämpade. De följer inte de vanliga momsreglerna utan regleras i huvudsak av så kallad vinstmarginalbeskattning.

Momsreglerna i rese- och eventbranschen kan många gånger vara oförutsägbara då svenska bestämmelser inte alltid stämmer överens med EU-rätten eller andra EU-länders tolkning av hur reglerna ska tillämpas.

Eftersom resor och event ofta äger rum utanför Sverige är det viktigt att känna till reglerna i landet där eventet äger rum. Många aktörer känner inte heller till att de faller in under det speciella regelverk som gäller för försäljning av så kallade resetjänster. Detta kan exempelvis gälla eventbolag som anordnar events utomlands eller i Sverige.

Vinstmarginalbeskattning – när och hur?

Vilka tjänster kan vara föremål för vinstmarginalbeskattning (VMB)? Vilka kostnader kan dras av när marginalen ska räknas fram och vilken metod ska användas för att räkna fram marginalen? Dessa frågor har sällan ett enkelt svar och det finns inte alltid någon praxis att luta sig emot. Våra experter kan bistå, med lång branscherfarenhet och djupgående kunskap om regelverken.

Snabbt tillgänglig expertkunskap

Kontakta våra experter inom rese- och eventbranschen, så hjälper vi ditt företag att reda ut vad som gäller för just er verksamhet. Tillsammans med Grant Thorntons internationella nätverk kan vi snabbt och smidigt bistå med svar på era momsfrågor för varje land ni verkar i – vi finns i fler än 135 länder.