Momsfrågor inom vård och omsorgsbranschen

Tjänster för vård och omsorg är ofta undantagna från moms. Många aktörer kan därför inte heller dra av moms på inköp vilket innebär att momsen blir en kostnad. Med vår rådgivning kan du tillvarata möjligheter och undvika kostsamma lösningar.

De kostnadsmässiga konsekvenserna blir stora i mötet mellan momsbelagd och momsfri verksamhet. Reglerna är dock inte glasklara och det kan uppstå svåra gränsdragningsfrågor. Exempelvis är en läkares sjukvårdstjänster momsfria medan uthyrning av läkare är momspliktig.

En ändrad momsmässig klassificering av en tjänst ger stora konsekvenser. Det gäller särskilt när momspliktiga tjänster tillhandahålls i de långa vård och omsorgskedjorna, till aktörer som inte kan dra av fakturerad moms eftersom de själva bedriver en momsfri verksamhet inom vård och omsorg. Vid samarbeten mellan aktörer inom vård och omsorg är det därför viktigt att kontrollera och ta hänsyn till de momsmässiga konsekvenserna, så att inte samarbetet leder till höga momskostnader.

Rådgivning för korrekt och effektiv momshantering

Kanske påverkas ditt företag av de förmånliga momsregler som gäller för landsting och kommuner, som många gånger upphandlar tjänster för vård och omsorg som privata aktörer utför. Genom insyn och förståelse i detta särskilda regelverk kan det vara möjligt att förbättra de ekonomiska förhållandena för privata aktörer.

Vi kan bistå med rådgivning för en effektiv och korrekt momshantering för aktörer inom vård och omsorg. Rådgivningen inriktar sig både på vårdaktörernas intäkter för att säkerställa en korrekt och effektiv momsredovisning, samt på kostnadssidan för en riktig och optimal hantering av moms på inköp. Kontakta våra experter inom vård och omsorg, så berättar vi mer.

Cecilia Smedfors
Momsexpert inom vård och omsorg
Cecilia Smedfors