Kvalificerad rådgivning inom fastighets- och byggmoms

Det finns många momsregler som berör dig som är verksam inom fastighets- och byggbranschen, exempelvis så kallad omvänd byggmoms. Vare sig du är fastighetsägare, byggherre eller har hyresgäster kan våra specialister hjälpa dig med kvalificerad momsrådgivning.

Inom fastighets- och byggmoms hjälper vi dig med bland annat den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning, momsavdrag vid ny-, till- och ombyggnationer, jämkning och investeringsmoms, köp och försäljning av fastigheter samt uttagsbeskattning i fastighetsförvaltning.

Inom fastighets- och byggmoms ger vi även råd kring bland annat entreprenadbeskattning, byggnation i egen regi och den omvända skattskyldigheten. Våra momsspecialister arbetar tillsammans med andra skattespecialister, särskilt i exploaterings- och byggprojekt, för att skapa en god skattemässig helhetslösning för dig som kund. Kontakta oss för att veta mer.

Helhetslösningar för dig som bygger, äger eller förvaltar fastigheter

Grant Thorntons fastighetsgrupp är ett team specialister med lång erfarenhet inom fastighets- och byggsektorn. Vi bistår både noterade och ägarledda företag, och erbjuder branschanpassad affärs- och skatterådgivning, redovisning, ekonomitjänster och revision.

Läs mer om vår branschsatsning Real Estate and Construction.

Cecilia Smedfors
Expert inom fastighets- och byggmoms
Cecilia Smedfors