Specialiserad momsrådgivning krävs i techbranschen

Olika momsregler gäller i olika delar av techbranschen, exempelvis Medtech, Fintech och Proptech. Noggrann eftertanke krävs vid planering av bolagets struktur och momshantering.

Tech berörs av i princip hela momslagens olika områden, på grund av bredden i branschen och det faktum att många bolag bedriver verksamhet som också gränsar till andra branscher. Du bör därför anlita en momsrådgivare som har bred såväl som branschspecifik kunskap om momslagen, och hur olika sätt att hantera momsen kan påverka bolagets resultat.

Våra erfarna specialister inom Tech ger dig trygg och proaktiv rådgivning. Vi hjälper dig att kartlägga och definiera vilka transaktioner som förekommer i ditt bolag, vilka tjänster som tillhandahålls enligt momsmässiga definitioner och vilka konsekvenser det får för momsredovisningen.

Snabb utveckling - många frågor

Momsmässigt måste de nya tjänsterna inom tech klassificeras och inordnas enligt momsregler som skrevs för 50 år sedan, då vi inte kunde ana den teknikutveckling och användning vi nu är mitt i. Dessutom dyker det ständigt upp nya tjänster, erbjudanden och affärsmodeller som momshanteringen måste anpassas till.

Ett apptillverkande företag behöver till exempel klargöra vad som tillhandahålls genom deras appar. Säljer appinnehavaren egna tjänster till kund eller sker enbart en förmedling? Är det appinnehavaren eller en samarbetspartner som ska redovisa momsen på den tjänst som slutkunden erhåller? Kan appinnehavaren dra av moms på sina utvecklingskostnader eller består verksamheten av exempelvis momsfria finansiella tjänster där moms inte kan dras av? Och hur hanteras internationell försäljning via appen?

Vi hjälper ditt företag med gränsdragning och struktur

Det uppkommer ofta flera gränsdragningsfrågor, och momshanteringen måste utredas för att få en effektiv och korrekt momsredovisning. Kontakta våra rådgivare inom Tech för att diskutera hur vi kan hjälpa ditt bolag att skapa rutiner och strukturer som gör att ni kan spara tid, öka intäkterna och minska kostnaderna.

David Axelsson
Momsexpert inom Tech
David Axelsson