Minimera risker och sänk kostnader för tull- och punktskatter

Reglerna kring tull- och punktskatter är komplicerade och ändras ofta. Med god insikt i regler och strukturerad hantering kan du minimera företagets risker och sänka kostnaderna.

Det finns stora möjligheter till förenklad hantering och nedsättning av, eller undantag från tull- och punktskatter – därför är det klokt att ta hjälp av våra specialister.

Vi hjälper ditt företag att följa och hantera aktuella regler kring tull- och punktskatter på ett riktigt sätt. Vi assisterar i kontakterna med Skatteverket samt agerar ombud och biträde om tidigare felaktig hantering har lett till eventuella skatteprocesser.

Optimera hanteringen av tull- och punktskatter

En optimerad tullhantering tar hänsyn till bland annat logistik, prissättningsmodeller och andra skatter Vi hjälper ditt företag att ta fram bra tullrutiner och upprättar förslag till kostnadsbesparingar i tullhanteringen.

När det gäller punktskatter kan vi assistera med bland annat begäran om återbetalning, användning av skatteupplag och beräkning av beskattningsunderlaget.

Kontakta våra rådgivare inom tull- och punktskatter för att diskutera hur vi kan hjälpa just ditt företag. För dig som bedriver verksamhet i flera länder kan vi erbjuda hjälp med lokal expertis i fler än 135 länder.

Carin Gerding
Expert inom tull- och punktskatter
Carin Gerding