Minimera risker och sänk kostnader för tull och punktskatter

Reglerna kring tullavgifter och punktskatter är komplicerade och ändras ofta. Med god insikt i regler och strukturerad hantering kan du minimera företagets risker och sänka kostnaderna.

Det finns stora möjligheter till förenklad hantering och nedsättning av, eller undantag från tull och punktskatter – därför är det klokt att ta hjälp av våra specialister.

Vi hjälper ditt företag att följa och hantera aktuella tull- och punktskatteregler på ett riktigt sätt. Vi assisterar i kontakterna med Skatteverket samt agerar ombud och biträde om tidigare felaktig hantering har lett till eventuella skatteprocesser.

Optimera hanteringen

En optimerad tullhantering tar hänsyn till bland annat logistik, prissättningsmodeller och andra skatter Vi hjälper ditt företag att ta fram bra tullrutiner och upprättar förslag till kostnadsbesparingar i tullhanteringen.

När det gäller punktskatter kan vi assistera med bland annat begäran om återbetalning, användning av skatteupplag och beräkning av beskattningsunderlaget.

Kontakta någon av våra rådgivare för att diskutera hur vi kan hjälpa just ditt företag. För dig som bedriver verksamhet i flera länder kan vi erbjuda hjälp med lokal expertis i fler än 135 länder.

Auktoriserad skatterådgivare Carin Gerding Kontakta Carin