article banner
Tips och råd

Är svenska SaaS-företag redo för tillväxt?

Serhat Eliacik Serhat Eliacik

Svenska SaaS-företag ligger långt framme när det gäller att skapa nya kreativa tjänster och lösningar. Men storleksmässigt ligger de långt efter de amerikanska jättarna på området. Så hur ska de lyckas ta nästa steg på tillväxtresan? En viktig framgångsfaktor är att skapa en stark företagskultur som gör det möjligt att attrahera de bästa talangerna – och behålla dem.

SaaS, eller Software as a service, betyder att leverantörer tillhandahåller molnbaserade tjänster som kan användas för en mängd olika uppgifter av såväl privatpersoner som företag och organisationer.

Auktoriserad revisor
Serhat Eliacik Kontakta Serhat

Själva begreppet SaaS började dyka upp kring millennieskiftet, bland annat för amerikanska Salesforce. Idag har SaaS-industrin vuxit till en global mångmiljardmarknad med jättar som Google, Twitter och Facebook.

Även i Sverige, som har en god digital mognad, har SaaS-industrin vuxit kraftigt under senare år. Det finns beräkningar som visar att ungefär hälften av de inköp som svenska företag gör idag avser SaaS-relaterade tjänster, och det finns många exempel på framgångsrika svenska SaaS-företag. Dessa har dock en bra bit kvar innan de blir tillnärmelsevis lika stora som de amerikanska jättarna, exempelvis har Spotify ett börsvärde på cirka 250 miljarder kronor medan Alphabet, som äger Google, har ett börsvärde på ungefär 930 miljarder – dollar.

Många SaaS-företag är entreprenörsdrivna och en viktig kundgrupp för Grant Thornton. Det var mot den bakgrunden som ett välbesökt frukostseminiarum med rubriken Tillväxtorientering – hur rustat är ditt SaaS-bolag? anordnades i Stockholm tillsammans med Johan Crona från Cloud Capital som är specialiserat på investeringar i SaaS-bolag.

Utbildning

Fyra SaaS-bolag hade bjudits in för att tipsa om hur man kan möta olika utmaningar när det gäller att fortsätta växa – Flowbox, &frankly, Mentimeter och Heja.io. En gemensam nämnare hos dessa för att lyckas fortsätta växa är att bygga en stark företagskultur och på så sätt kunna attrahera och behålla de bästa medarbetarna.

Så bygger du en stark säljorganisation

Marcus Carloni, grundare och VD för Flowbox, underströk vikten av att bygga upp en stark säljorganisation.

– Börja med att anställa flera personer, till exempel 3-5 säljare. Några kommer att misslyckas och behöver bytas ut, och då vill du inte stå där med bara en säljare. Sätt upp riktlinjer för vilka vi säljer till och vilka vi inte säljer till, och se till att säljarna förstår det genuina värdet i produkten. Sedan gäller det att ha en strukturerad säljprocess som följs laserskarpt. Det kommer att mötas av motstånd men om alla är delaktiga och jobbar mot ett gemensamt större mål så kommer du att lyckas.

Från &frankly medverkade grundaren och VD:n Caroline Fjellner. Hon tipsade om hur personaloptioner kan vara ett effektivt verktyg för att kunna behålla personal och öka engagemanget i företaget. I &franklys fall valde man modellen med kvalificerade personaloptioner som har den fördelen att det beskattas när aktievinsten uppstår och att de beskattas som inkomst av kapital. Enligt Caroline Fjellner är det viktigaste när ett optionsprogram lanseras att vara transparent.

– Förklara enkelt hur det fungerar och när man kan få pengar, och konstruera gärna programmet med små andelar så att alla kan vara med. Ett annat bra tips är att hålla det lite högtidligt, i vårt fall valde vi att skriva ut dokumenten på fint papper så att det fanns något konkret att lämna över till de som deltog i optionsprogrammet.

Företagskulturen i fokus

Niklas Ingvar, en av Mentimeters grundare, berättade om hur man på företaget arbetar med att skapa en företagskultur som ser till att man har ”the best people on the bus”. Enligt Niklas Ingvar handlar detta om ett dagligt kontinuerligt arbete.

– Processen startar med en culture check-in där vi beskriver hur företagskulturen ser ut idag. Nästa steg är workshops där vi lägger fast hur vi vill att företagskulturen ska se ut. Alla anställda skickas till en ledarskapscoach, något som närmast kan beskrivas som att träffa en psykolog. Vi jobbar också med att träna våra ledare, vi gör en gemensam resa varje år till ett varmare land, vi gör pulsmätningar varje vecka och vi jobbar med en kontinuerlig feedback.

Mikael Blixt från Heja.io tipsade om mätningens betydelse för att kunna växa affären. Enligt Mikael Blixt är nyckeln att identifiera vad det är som är tillväxtmotorn i företaget och fokusera mätningen på denna. I fallet Heja.io är det antalet månatliga aktiva användare.

– Budskapet är mät, mät, mät. Ibland fungerar inte motorn och då gäller det att veta vad som händer och varför. Här finns det inga genvägar, det måste finnas passion och nördighet kring mätning i organisationen.

Organisationen

Från vänster: Niklas Ingvar, Johan Crona, Caroline Fjellner, Serhat Eliacik, Marcus Carloni och Mikael Blixt

Få mer information om Grant Thorntons  

Tech – en av Grant Thorntons branchsatsningar

Vi har specialkompetens för ägarledda företag inom tech. Teknikutveckling, ökad komplexitet och stark konkurrens är vardag för dagens teknikföretag. Med förutsättningar som förändras gäller det att företagen är flexibla och har en hållbar strategi i grunden.

Våra rådgivare är experter inom tech och genom vår branschgrupp får du tillgång till vår specialistkompetens inom olika underbranscher. Vi hjälper dig att stärka din affär, oavsett var i världen du har verksamhet. Genom samarbeten och strategiska partnerskap på nationell och lokal nivå erbjuder vi nätverkande och seminarier där du träffar andra bolag inom samma bransch.

 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev