Vet du hur ditt bolag påverkas av skatteregler i olika länder?

En internationellt verksam företagsgrupp måste förhålla sig till skatteregler i flera olika länder. Vi stöttar dig i detta arbete så att du kan fokusera på att driva verksamheten på respektive marknad.

Oavsett om du står inför frågor som rör utdelningar och eventuell källskatt eller behöver hantera royalty-frågor så hjälper Grant Thorntons skattekonsulter dig att hitta korrekta och fördelaktiga lösningar.

Vår rådgivning säkerställer en låg skattemässig risk så att du kan lägga resurserna på kärnverksamheten. Genom Grant Thornton International har vi dessutom tillgång till lokal expertis i fler än 135 länder. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med skattehanteringen.