hero banner
Uwe Scheele
Karlstad
Kontorschef, auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare

Uwe Scheele

Uwe Scheele är partner och auktoriserad skatterådgivare FAR med över 25 års erfarenhet av rådgivning till svenska och internationella koncerner samt entreprenörsföretag. Uwe är i sin rådgivning fokuserad på bolagsskattefrågor såsom omstruktureringar, förvärv och avyttringar av verksamheter av bolag, underskottsfrågor och ränteavdrag, skatteoptimering av koncerner samt generationsskiften, exitplanering och andra skattefrågor avseende entreprenörsföretag. Han har även stor erfarenhet av internationell beskattning.

Grant Thorntons skatteavdelning arbetar tillsammans i projekt över kontorsgränserna, och kan bemanna specifika projekt med relevanta rådgivare. Kärnan i hur vi arbetar kan sammanfattas med integritet, kvalitet och trygghet. Vi tar oss tid att förstå vad som är viktigt för just din verksamhet. När vi vet hur du tänker kan vi erbjuda en skatterådgivning som får ditt företag att växa och utvecklas. Vi ger dig också verktyg för att fatta rätt affärsmässiga beslut.

Skattereglerna är komplexa. Hanteringen av de skatter som berör företaget bör ses som viktiga strategiska beslut som ska fattas på ett tidigt stadium och sedan kontinuerligt ses över. Uwes bästa tips är att i god tid ta kontakt med en skatterådgivare för att överväga aktuella alternativ och säkerställa att välgrundade beslut kan fattas avseende aktuella skattefrågor. Vi hjälper dig med detta, genom professionell och proaktiv skatterådgivning.

Kontakta gärna Uwe för eventuella frågor du har om svensk och internationell beskattning, inför ett framtida generationsskifte eller hur du på bästa sätt förbereder din egen exit.

Uwe Scheele
Kontorschef, auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare
Uwe Scheele
Möt våra experter