Det svenska spelföretaget Raw Fury har vuxit snabbt och expanderat över hela världen. Grant Thornton har varit en viktig del av framgångsresan. De har arbetat tätt ihop och uppdraget har utvecklats och växt i takt med bolaget.

Raw Fury är ett oberoende spelutgivningsföretag som hjälper spelutvecklare att framgångsrikt lansera spel på olika plattformar runt om i världen. Deras specialitet är att hitta unika och kreativa spelprojekt som kanske inte skulle få lika mycket uppmärksamhet eller möjlighet till publicering hos större utgivare. Bolaget grundades i Stockholm 2016 och har sedan dess haft en riktig framgångsresa. Idag består bolaget av en koncern med drygt 100 medarbetare i Sverige, Norge, Kroatien, Japan och Storbritannien. De har också konsulter i flera länder inom EU samt i USA.  

Det var när bolaget i början av 2018 fick en ny ägare och slöt avtal om fler spel som bolagets CFO, även kallad Master of Coin, Kjartan Freyr Jónsson, kände att de behövde hjälp med bokföring och löner. Han tog då kontakt med Grant Thornton och sedan dess har de arbetat tätt tillsammans.  

Kjartan berättar att det var ett medvetet val att outsourca ekonomi och redovisning.

Kjartan Freyr Jónsson, Raw Fury
Kjartan Freyr Jónsson, Raw Fury
De som arbetar här är väldigt kreativa och konstnärliga, samtidigt som vår bransch har väldigt komplicerade redovisningsregler. Det skulle inte gagna vår kultur att ha en stor intern ekonomiavdelning. I dag är vi fyra personer på bolaget som arbetar med ekonomi, men vi pratar dagligen med teamet på Grant Thornton.

Tätt samarbete

Även om Grant Thorntons uppdrag började med redovisningstjänster så har det under åren växt tillsammans med bolaget I dag ansvarar Grant Thornton inte bara för redovisningen i Sverige utan även i Kroatien och Japan, genom ett nära samarbete med Grant Thorntons medlemsfirmor där. Grant Thornton har också haft i uppdrag att se över momshanteringen globalt och experter inom både Skatt och Advisory har löpande stöttat Raw Fury i olika faser. 

– I samband med att vi blev uppköpta av Altor 2020 så vidgades verksamheten och det innebar också att vi behövde höja nivån på vår redovisning. Grant Thornton har varit med och stöttat både under hela uppköpsprocessen och vid de förändringar som följt därefter, säger Kjartan och fortsätter:  

 

– Vi har dagligen livliga diskussioner om hur vi kan driva saker framåt. Det är viktigt eftersom vår bransch är mycket snabbrörlig och man måste vara flexibel och våga vara öppen för nya idéer. 

Även Jonas Björkman, en i teamet på Grant Thornton som arbetat med bolaget sedan start, är entusiastisk över samarbetet. Han tycker det har varit otroligt spännande att följa bolagets utveckling genom åren.  

Jonas Björkman, Grant Thornton
Jonas Björkman, Grant Thornton
Det har varit jättehäftigt att följa det här bolaget och att jobba tillsammans med dem. Vi har hela tiden haft mycket kontakt och har utvecklats tillsammans i takt med att bolaget växt.

Föränderlig bransch

Spelbranschen är en snabbt föränderlig bransch. Man vet aldrig i förväg vilka spel som kommer sälja bra och enligt Kjartan Freyr Jónsson kan mycket hända på sex månader.  

Till exempel har den växande trenden kring ChatGPT även påverkat spelbranschen. 

– Detta är en intressant utveckling, men vi har ännu inte implementerat detta verktyg formellt i vårt arbete. För närvarande försöker vi förstå hur vi kan använda det för att generera idéer och bli mer produktiva, säger Kjartan. 

 

Vill bli världsbäst

Kjartan tycker att framtiden ser väldigt ljus ut. Planen är att fortsätta söka efter intressanta och nyskapande spelprojekt att stödja och publicera för att berika spelindustrin med unika spelupplevelser.  

– Vi vill vara kända över hela världen som en av de bästa spelutgivarna och öka vår förmåga att stötta utvecklare både organiskt och genom förvärv. 

Planen är också att fortsätta arbeta med Grant Thornton sida vid sida även på den framtida resan.  

– Att arbeta med Grant Thornton är ett nöje. Vi har en nära relation som är både professionell och personlig. Vi har hittat lösningar tillsammans och jag tror knappt vi skulle ha kommit så här långt utan Grant Thorntons hjälp, säger Kjartan.