Vill ditt företag bredda sin geografiska närvaro?

En bolagsetablering utomlands börjar ofta med marknadssonderingar och därefter med säljare i det aktuella landet. Då gäller det att hålla koll på bland annat reglerna om fast driftställe.

En bolagsetablering utomlands bör planeras noggrant för att undvika onödiga kostnader i ett senare skede. Vi hjälper dig med allt från de initiala diskussionerna till val och etablering av utländsk struktur.

Helhetslösningar och lokal expertis

Utöver rådgivning i skatterelaterade frågor kan vi erbjuda helhetslösningar i samarbete med våra kollegor inom affärsrådgivning, ekonomitjänster och revision. Genom Grant Thornton international kan vi dessutom erbjuda lokal expertis i fler än 135 länder. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag göra en långsiktigt hållbar utlandssatsning.