hero banner
Maria Malm
Göteborg
Auktoriserad skatterådgivare

Maria Malm

Maria Malm arbetar sedan 2010 som skattejurist på Grant Thornton med fokus på internationella skattefrågor av olika komplexitet. Maria bistår allt från globala företagsgrupper och noterade bolag till entreprenörer och individer som har skattefrågor av internationell karaktär.

Vi som arbetar med internationella företags- och individbeskattningsfrågor kan hjälpa till med exempelvis internprissättning, omstruktureringar och internationella personalförflyttningar. Vi utreder och stöttar kring frågor såsom avräkning av utländsk skatt, analys av fast driftställe i Sverige och hantering kring F-skatt för utländska företag. Maria har även ansvaret för de internationella personbeskattningsfrågorna. För den som äger och driver en internationell verksamhet eller har planer på utlandsetablering finns det många regelverk att beakta.

Kontakta gärna Maria för diskussion kring internationella skattefrågor för ditt bolag och för dig som individ.

Maria Malm
Auktoriserad skatterådgivare
Maria Malm
Möt våra experter