Vi hjälper dig när personalen ska arbeta över landsgränserna

Vi är experter på analys och hantering av utlandstjänstgöring – utlandsstationeringar och gränsöverskridande personalförflyttningar - GMS. Förutom med skattefrågor hjälper vi dig att hantera socialförsäkringstillhörighet, utstationeringskontrakt samt att upprätta effektiva kompensationsmodeller och incitamentsprogram.

Vi kan även hantera deklarationer, löner och hjälpa till med så kallad expatriate policy samt möten och planering i samband med påbörjande och avslutande av kontrakt.

Kontakta våra rådgivare inom GMS, så hjälper vi dig att skapa en korrekt och trygg hantering av personal som flyttar mellan länder. Vår rådgivning omfattar både företag som tar emot personal från andra länder och de med personal som är anställd i Sverige men som jobbar utomlands.