Christian Elmgren Auktoriserad revisor och branschansvarig för Financial Services Stockholm 08-407 77 59

Christian Elmgren är auktoriserad revisor och branschansvarig för Financial Services på Grant Thorntons kontor i Stockholm.