hero banner

Christian Elmgren är auktoriserad revisor på Grant Thorntons kontor i Stockholm.

Möt våra experter