hero banner
Joanna Bertlin
Västerås
Auktoriserad skatterådgivare

Joanna Bertlin

Joanna Bertlin är auktoriserad skatterådgivare och specialist på fåmansföretagsreglerna (3:12-reglerna) och ägarfrågor. Joanna har flera års erfarenhet av skatterådgivning kring 3:12-reglerna och jobbar nära dig som ägare och entreprenör.

Grant Thorntons skattegrupp har gedigen kunskap kring 3:12-reglerna och entreprenörsföretag. Vi jobbar med allt ifrån omstruktureringar, incitamentsprogram och generationsskiften.

Joanna har dessutom mångårig expertis inom den så kallad utomståenderegeln och reglerna om samma eller likartad verksamhet. Joanna anlitas därför ofta som rådgivare i samband med företagsöverlåtelser, exit och återinvesteringar där entreprenörer/nyckelpersoner säljer aktier till större köpare eller riskkapitalbolag. Det gäller inom alla branscher men speciellt techbolag. Joanna har en förmåga att hitta skräddarsydda lösningar och förklara komplexa regler på ett begripligt sätt.

Joannas råd är att du som ägare till ett entreprenörsföretag i god tid påbörjar planering för ett framtida ägarskifte eller exit. Även om ett ägarskifte inte blir av närmaste tiden har du stor nytta av detta arbete. Tveka inte att kontakta Joanna om du som entreprenörsföretagare vill se över din skattesituation inför ett framtida ägarskifte eller exit.

Joanna Bertlin
Auktoriserad skatterådgivare
Joanna Bertlin
Möt våra experter