Tips och råd

CBAM – Många företag brister i att rapportera enligt EU:s nya verktyg

Med:
insight featured image
CBAM är ett av EU:s nya verktyg för att bekämpa klimatförändringarna och minska utsläppen av växthusgaser. Tanken är att det ska vara ett incitament för producenterna att använda renare teknik och energi, eftersom det ska bli dyrare att importera utsläppstunga varor. Sedan 1 oktober 2023 måste registrering ske hos EU och från och med 2026 behövs särskilda CBAM-certifikat köpas som motsvarar företagens utsläpp.
Innehåll

Mellan den 1 oktober 2023 och 31 december 2025 pågår en övergångsperiod där importörer av CBAM-varor kvartalsvis måste rapportera varornas inbäddade utsläpp, men utan skyldighet att betala för utsläppen omedelbart.

Vi har observerat att flera företag har missat att rapportera inbäddade utsläpp under övergångsperioden. Företag som inte följer reglerna framåt kan tvingas betala sanktionsavgifter. Naturvårdsverket kommer att kontakta berörda bolag och informera om kraven under de närmsta veckorna, säger Johan Andersson, auktoriserad revisor på Grant Thornton.

Vad är CBAM?

CBAM, som står för Carbon Border Adjustment Mechanism, innebär en gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Något förenklat betyder det att när någon importerar vissa varor till EU som har producerats med mycket koldioxidutsläpp i andra länder, måste de betala en extra avgift för det.

Johan Andersson
Johan Andersson , Auktoriserad revisor
Detta gör att det blir dyrare att importera sådana varor, och det ger ett incitament för producenterna att använda renare teknik och energi. Det innebär också att industrier inom EU inte har en konkurrensnackdel jämfört med de som har lägre miljökrav.

Vilka omfattas eller påverkas av CBAM?

CBAM gäller för vissa varor som är mycket utsläppstunga, till exempel:

  • El
  • Järn och stål
  • Cement
  • Aluminium
  • Gödningsmedel
  • Vätgas

Det betyder att om ditt företag importerar eller exporterar någon av dessa varor till eller från EU, kommer företaget att påverkas av CBAM. Detta påverkar även privatpersoner.

Hur behöver företag förbereda sig?

Företag som importerar de varor som omfattas av CBAM behöver förbereda sig på följande sätt:

  • Från 1 oktober 2023: Företagen behöver registrera sig hos EU:s CBAM-myndighet och rapportera sina utsläpp per vara och ursprungsland. De behöver också kunna visa upp bevis för sina utsläpp, till exempel certifikat eller fakturor. Detta gäller även om de importerar från länder som har liknande klimatmål som EU, till exempel Norge eller Schweiz.
  • Inför 2026: Företagen behöver börja köpa CBAM-certifikat som motsvarar deras utsläpp. Priset på certifikaten kommer att baseras på EU:s utsläppshandelssystem (ETS), vilket betyder att det kommer att variera beroende på marknadens utbud och efterfrågan. Företagen kan också få rabatt på certifikaten om de kan visa att de har betalat koldioxidskatt eller motsvarande i ursprungslandet.

Vad händer om man inte följer detta?

Om man inte följer CBAM-reglerna kan man riskera att få böter eller andra sanktioner från EU:s CBAM-myndighet. Man kan också få svårare att konkurrera på marknaden, eftersom ens varor kommer att bli dyrare än de som följer reglerna. I grund och botten handlar det om att få fler att bidra till minskad klimatförändring, vilket kan leda till positiva effekter för miljön och människors hälsa.

CSRD börjar gälla vid årsskiftet – så påverkas ditt bolag
Tips!
CSRD börjar gälla vid årsskiftet – så påverkas ditt bolag
Läs denna artikel

Behöver ditt företag rådgivning?

Grant Thornton kan bistå med tjänster som att utveckla och ta fram mätverktyg och processer som underlättar att redovisa korrekta data.

– Vi kan till exempel sätta upp processer och  på berörda delar. För bolag som omfattas av - och som täcks här utifrån de nämnda branscherna - blir klimatberäkningarna inte enbart användbart för CBAM utan även en förberedelse inför CSRD, säger Marcus Jonasén, auktoriserad revisor på Grant Thornton.

Han fortsätter:

– Det är inte otänkbart att ett motsvarande krav kan bli aktuellt inom fler branscher än de som omfattas från 1 oktober. Så oavsett bransch är det alltså läge att ha koll på sina beräkningar av koldioxidutsläpp.

Fördjupa din kunskap: ESG & hållbarhetsrådgivning
Tjänster
Fördjupa din kunskap: ESG & hållbarhetsrådgivning
Jag vill veta mer

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.