Tips och råd

Att tänka på vid försäljning av kvalificerade aktier

insight featured image
Som entreprenör är det avgörande att förstå skattereglerna som påverkar försäljningen av ditt företag. Vi guidar dig i 3:12-reglerna som är både snåriga och i förändring.
Innehåll

Är du entreprenör och planerar att sälja ditt företag? Oavsett om du står inför en försäljning eller om du planerar att driva ditt företag i många år framåt är det bra att vara förberedd för att en dag sälja. För den som äger och arbetar i ett fåmansföretag gäller de särskilda 3:12-reglerna. Reglerna innebär att skatten på vinsten vid en försäljning kan variera mellan allt från 20 procent till över 55 procent. Vinsten beräknas genom att betalningen (priset på aktierna) minskas med ägarens omkostnadsbelopp, alltså anskaffningskostnaden och eventuella ovillkorade aktieägartillskott som ägaren har gjort.

Skattemässigt anses aktierna normalt vara sålda vid tidpunkten för ett bindande avtal. Skatten på vinsten ska betalas året efter avtalet om försäljning har ingåtts, oavsett om betalningen sker kontant eller mot upprättande av revers och oavsett när köparen tillträder aktierna. Det är därför viktigt att planera för att skatten kan behöva betalas innan du som säljare får ut några pengar för försäljningen.

Vid försäljning av företag är det vanligt att en del av ersättningen betalas ut i efterhand i form av tilläggsköpeskilling. Sådan ersättning ska tas upp till beskattning det år storleken på beloppet blir känd. Ett annat vanligt scenario är att försäljningen av är villkorad av att ägaren ska fortsätta arbeta i företaget under en viss tid efter försäljningen, och ibland följs försäljningen av en återinvestering. I en sådan situation är det viktigt att ta ställning till om återinvesteringen ska ske privat eller genom ett ägarbolag. Faktorer som påverkar detta är bland annat om köparen är ett fåmansföretag eller inte samt om utomståenderegeln är tillämplig i köparens struktur.

Planera för kort och lång sikt

Med anledning av att förutsättningarna kan vara mycket olika vid en företagsförsäljning är det viktigt att planera för den aktuella situationen. Utgångspunkten bör vara vad du som entreprenör har för framtidsplaner och vad du önskar använda pengarna från försäljningen till på kort och lång sikt. Har du användning för pengarna privat eller vill du ha kvar pengarna i bolagssektorn för att exempelvis starta upp nya verksamheter?

Bygg upp gränsbelopp innan

För att undvika att vinsten beskattas som inkomst av tjänst med en progressiv beskattning är det bra att innan försäljningen bygga upp ett högt gränsbelopp så att en så stor del som möjligt beskattas med 20 procent skatt, se 3:12-reglerna.

Det gäller för holdingbolag

Om det i stället är ett holdingbolag som äger aktierna i verksamhetsföretaget är huvudregeln att vinsten vid försäljning är skattefri för holdingbolaget, men man behöver bland annat beakta skalbolagsreglerna som kan leda till att hela ersättningen blir skattepliktig i holdingbolaget. Holdingbolaget kan efter försäljningen av entreprenörsföretaget exempelvis fungera som ett karensbolag.

Vår expertis inom: Fåmansföretag
Tjänster
Vår expertis inom: Fåmansföretag
Jag vill veta mer

Webbinarium

3:12 – så påverkar utredningen dig som delägare i fåmansföretag

Den 31 maj 2024 ska (äntligen) den så kallade 3:12-utredningen presenteras. Under det här webbinariet går vi igenom den rykande färska utredningen, vilka nyheter som kommer och hur företag och delägare kommer att påverkas.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.