Tips och råd

Guide: Vad är ett holdingbolag och hur startar man ett?

insight featured image
Som ägare i ett fåmansföretag kan det av olika anledningar vara viktigt att se över ägarstrukturen i bolaget. I många fall kan det vara fördelaktigt att ha ett holdingbolag. Det finns egentligen ingen legal definition av holdingbolag och detta är inget som registreras eller behöver ingå i företagsnamnet.
Innehåll

Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag är helt enkelt ett bolag som inte bedriver någon egen egentlig verksamhet utöver att förvalta aktier i andra företag och upparbetade vinstmedel. Holdingbolaget ska helst inte bedriva någon egen rörelseverksamhet, utan detta görs via dotterbolag.

Fördelar med att ha ett holdingbolag

  • Riskminimering
  • Placering av vinstmedel och överlikviditet
  • Förbereda inför eventuella externa försäljningar av rörelsedrivande dotterbolag och omstruktureringar
  • Förbereda för eventuellt intag av nya delägare och nyckelpersoner

Vanligaste sätten att bilda en holdingbolagsstruktur

  1. Intern aktieöverlåtelse. Enklast är att bilda ett nytt aktiebolag och sen överlåta aktierna i verksamhetsbolaget till det nya bolaget.
  2. Andelsbyte / apportbildning. Ett annat sätt att skapa en holdingbolagsstruktur på är att aktierna i det befintliga bolaget används som betalning vid bildande av ett nytt bolag, en så kallad apportbildning. Det nya holdingbolaget blir då ägare till verksamhetsbolaget genom apportbildningen.
  3. Verksamhetsöverlåtelse till nytt dotterbolag. Ett tredje sätt att skapa en holdingbolagsstruktur på är att verksamhetsbolaget bildar ett nybildat dotterbolag och gör en inkråmsöverlåtelse av samtliga tillgångar och skulder till dotterbolaget.

Det finns för- och nackdelar med de olika alternativen och vilket alternativ som är mest fördelaktigt behöver utredas närmare utifrån förutsättningarna i det specifika fallet. Faktorer att ta hänsyn till kan till exempel vara hur högt gränsbelopp ägaren har i förhållande till marknadsvärdet på bolaget, vilken verksamhet som bedrivs, syftet med omstruktureringen eller om det finns några fastigheter i bolaget.

Det kan även vara viktigt att fundera på när omstruktureringen ska genomföras då vissa alternativ kan påverka möjligheten att beräkna ett lönebaserat utrymme för aktierna, vilket i sin tur påverkar storleken på gränsbeloppet.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller funderingar om holdingbolag eller 3:12-reglerna, kontakta gärna våra experter på området.

Vår expertis inom: Fåmansföretag
Tjänster
Vår expertis inom: Fåmansföretag
Jag vill veta mer

Webbinarium

3:12 – så påverkar utredningen dig som delägare i fåmansföretag

Den 31 maj 2024 ska (äntligen) den så kallade 3:12-utredningen presenteras. Under det här webbinariet går vi igenom den rykande färska utredningen, vilka nyheter som kommer och hur företag och delägare kommer att påverkas.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.