Branschnyhet

Revisorns fem råd för att upptäcka och undvika oegentligheter i ideella organisationer

Josefine Fors
Med:
insight featured image
Som ideell organisation är det viktigt att ständigt vara på tå för att förebygga oegentligheter. Ta del av revisorn Josefine Fors fem råd för att ligga steget före.

Att upprätthålla en hög etisk standard och förebygga oegentligheter är avgörande för ideella organisationer, vars rykte och förtroende är deras mest värdefulla tillgångar. Oavsett om det gäller finansiella oegentligheter som penningtvätt och korruption, eller etiska överträdelser som sexuella trakasserier och kränkningar av mänskliga rättigheter, är det viktigt att ha robusta system på plats för att identifiera och hantera dessa risker.

– En stark etisk kultur och ett proaktivt förhållningssätt till riskhantering är inte bara en skyddsmekanism; det är en grundläggande byggsten för långsiktig framgång och trovärdighet i den ideella sektorn, säger Josefine Fors, auktoriserad revisor och expert på ideella organisationer.

Fem åtgärder för att förebygga oegentligheter

  1. Årlig riskanalys: Genomför en omfattande riskanalys som täcker finansiella, sociala och miljömässiga risker (ESG). Detta hjälper till att identifiera potentiella svagheter och områden som behöver stärkas.
  2. Etiska riktlinjer: Utveckla en uppsättning etiska riktlinjer som tydligt definierar organisationens värderingar och förväntningar på beteende. Implementera dessa riktlinjer/policyer i organisationen.
  3. Krisplan: Ha en krishanteringsplan redo att implementera om en oegentlighet skulle upptäckas. Detta säkerställer en snabb och effektiv respons som kan begränsa skadan på organisationens rykte.
  4. Värderingsdialog: Uppmuntra öppen dialog om organisationens värderingar och de etiska dilemman som kan uppstå i det dagliga arbetet. Detta främjar en kultur av transparens och ansvarstagande.
  5. Visselblåsarsystem: Implementera ett effektivt visselblåsarsystem som gör det möjligt för anställda och andra intressenter att rapportera misstänkta oegentligheter på ett säkert och anonymt sätt. Det är också ett lagkrav att ha en fungerande visselblåsartjänst från och med 17 december 2023 för alla företag och organisationer med 50 eller fler anställda.

Genom att följa dessa steg kan ideella organisationer stärka sitt skydd mot oegentligheter, men också stärka sin position.

Vår expertis inom: Oberoende granskning och utredning
Tjänster
Vår expertis inom: Oberoende granskning och utredning
Jag vill veta mer

Kontakta oss

Externt stöd av experter som förstår branschen

Grant Thorntons branschgrupp för ideella organisationer, Not for Profit, har samlad kompetens från flera olika områden för att vi ska kunna anpassa vår rådgivning utifrån dina frågeställningar.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.