Rapport

Hur behåller du din startup-anda?

Bild: Hur behåller du din startup-anda?Hur behåller du din entreprenörskraft och startupanda när företaget växer och blir stort? Ett företag som lyckats är svenska Fontana Foods. Ägaren Frixos Papadopoulous har sedan 1978 drivit företaget med en stor passion och ett ständigt utvecklat produktsortiment, vilket gör att företaget nu omsätter ca 300 miljoner SEK. Trots denna starka tillväxt har Fontana Foods med sina 34 medarbetare behållit sin startup-anda.

Här kan du ta del av deras fem bästa tips!

Fontana Food

Case: Fontana Food

Livsmedelsimportören Fontana Food berättar om hur man bäst går från att vara ett ägarlett bolag, där ägaren är mycket operativ, till att bli ett ägarstyrt bolag, där ägaren växlar upp och blir mer av en strateg. Läs hela caset...