Nyhet

Har ditt företag koll på löneredovisningen inför semestern?

Anneli Wahlgren Anneli Wahlgren

Som företagare tjänar du på att göra rätt från början när det gäller medarbetarnas semester. Har de som arbetar med löneredovisningen kunskap om regelverken undviker du och ditt företag de fallgropar som kan leda till högre kostnader senare.

Här har Anneli Wahlgren, auktoriserad lönekonsult på Grant Thornton, satt samman en guide med det viktigaste att tänka på inför kommande semestertider.

 • Har du som chef beviljat semester kan du inte ändra den utan att medarbetaren godkänner det.
 • En medarbetare som blir sjuk har rätt att räkna bort sjukdagarna från semesterdagarna.
 • Antalet semesterdagar bestäms av vilken semesterrätt medarbetaren har och vilket semesterår företaget har.
 • Värdet av semesterdagarna kan variera beroende på om ditt företag har kollektivavtal eller följer semesterlagen.
 • Om ditt företag inte har kollektivavtal och tidigare har haft semestertillägg på 0,8 procent, har du inte rätt att sänka det till semesterlagens 0,43 procent.
 • Ha koll på vilka ersättningar som är semestergrundande och inte för att undvika dubbel semesterlön. Övertid är inte semestergrundande (beräkningsformeln innefattar redan semesterlön), medan till exempel föräldraledighet är det.
 • Semesterlön, tillägg och semesterersättning ska alltid särredovisas - det får inte ingå i tim- eller månadslönen enligt semesterlagen.
 • Det finns två olika sätt att reglera semesterskuld om en medarbetare slutar:
  - Har ditt företag intjänandeår föregående år som semesterår och en nyanställd medarbetare inte hunnit tjäna in betald semester kan förskottssemester tillämpas. Det innebär att medarbetaren står i semesterskuld om förskottsdagar tas ut. Slutar medarbetaren på egen begäran inom en femårsperiod har företaget rätt att reglera skulden mot nyintjänad semester.
  - Har ditt företag däremot intjänandeår som semesterår krävs ett skriftligt godkännande från medarbetaren för att reglera uttagna semesterdagar som inte tjänats in, om medarbetaren slutar.
 • Se över inställningarna så att ditt företag inte bokar semesterskuld med fel procentsats i förhållande till vad som betalas ut. Det kan bli en dyr historia annars.

Hör av dig till oss
Anneli Wahlgren och våra andra lönespecialister svarar gärna på dina frågor och funderingar. Behöver ditt företag en översyn av lönehanteringen eller en utredning av semesterlöneskulder kan vi också hjälpa till. Våra lönetjänster...