Nyhet

Entreprenörshubben 1 juli 2019

Måndagen den 1 juli

Välkommen till vår mötesplats på Strandvägen 4, se karta.

Följ oss på @GrantThorntonSE #EntH #Almedalen

Almedalen för alla! Vi sänder hela programmet från Entreprenörshubben i Almedalen 1 juli, både på webb och i sociala medier.

Samhället och näringslivet befinner sig mitt i en förändringsresa. Hur klarar vi tillväxthindren, förenklar kompetensväxling och skapar ett hållbart arbetsliv? Entreprenörshubben samlar entreprenörer, politiker och experter till en diskussion om hur tillväxtbolag kan växa och utvecklas i Sverige.

Dagens program

08.00-08.20
Hållbar framtid, entreprenörernas samtid
Småföretagen är de som tar täten i arbetet för en hållbar framtid och vad som krävs för att nå resultat. Vilka insikter om möjligheter och ansvar kan andra företagare och resten av samhället ta med sig?

Günther Mårder, vd Företagarna

08.30-08.50
Världen brinner – vad gör entreprenörerna?
Digitalisering, automatisering och klimatförändringar skapar nya utmaningar för både samhälle och näringsliv. Hur kan entreprenörer använda FN:s globala mål, nya affärsmodeller och integrerat hållbarhetsarbete för att uppnå en långsiktig tillväxt som stärker både näringsliv och samhälle?

Björn Fondén, hållbarhetsexpert Grant Thornton

09.00-10.00
Så skapas framtidens tillväxt
Sverige har länge legat i täten för innovation och tillväxt, men nu vittnar både forskning och företag om en inbromsning. Vad hindrar svensk tillväxt i dag och vilka lösningar behövs för att behålla innovationskraft, jobb och välfärd? 

Moderator: Günther Mårder
Medverkande: Maria Mattsson Mähl, grundare Alpha CE, Anders Ekholm, senior rådgivare Framtidsinstitutet, Helena Lindahl, Centerpartiet, med flera personer.

10.00-10.30 
Vilken är den bästa tillväxtpolitiken?
Vilken är den bästa lösningen för framtida tillväxt? Sverige har länge legat i framkant men bromsat in. Men varför? Vilka lösningar inom politik, forskning och näringsliv är realistiska och hur bör Sveriges framtida tillväxtpolitik se ut? 

Moderator: Günther Mårder
Medverkande: Lydia Wålsten, SvD samt Anders Lindberg, Aftonbladet

10.45-11.30
Företagarpodden: ”Special Editon: Almedalen”
Hur ser en företagares verklighet ut?
Alla pratar om vikten av företagande för att skapa jobb och tillväxt i Sverige, men hur ser verkligheten ut för den som tar steget och satsar? Vilka utmaningar finns, hur skapar man en framgångsrik affär och hur överlever man på lång sikt? Diskussion i en livepodcast på plats.

Programledare: Günther Mårder, Företagarna och Helena von der Esch, Grant Thornton
Medverkande: Kaj Török, hållbarhetschef MAX Hamburgare

11.45-13.15
Hur skapas hållbart arbetsliv i svenskt näringsliv?
Powerlunch med inbjudna gäster (inbjudan krävs)

13.30-14.15
Hållbart arbetsliv – även för entreprenören?
Ohållbara arbetsvillkor skapar stora kostnader för samhället och försvårar kompetensförsörjning, innovation och produktivitet för företagen. Så hur skapar vi ett mer hållbart arbetsliv – vilka lösningar ser forskningen och politiken? Och vad säger företagarna själva – hur mår de? 

Moderator: Ann-Sofie Forsmark, Formstark Resiliens
Medverkande: Pernilla Ramslöv, NOX Consulting, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, Günther Mårder, vd Företagarna, Anna Johnson, vd Grant Thornton med flera

14.30-15.30
Kommer rörlig arbetskraft skapa fungerande kompetensförsörjning?
Bristande kompetensförsörjning är ett av de största tillväxthindren. I januariöverenskommelsen finns flera punkter som innebär förändringar i arbetsrätten, bland annat undantag från turordningsregler och förändringar i a-kassan. Men kommer den nya modellen lösa problemen?

Moderator: Günther Mårder, Företagarna
Medverkande: Representanter från ungdomsförbunden och entreprenörspanel med bland annat Christoffer Sjögren, vd Städarna, Adrian Swartz, grundare Gigway med flera

15.45-16.15
Hur skapas hållbar tillväxt?
En hållbar affär är avgörande både för enskilda företag och för samhället i stort. Utifrån de omvärldsfaktorer som vi ser idag - hur skapar vi långsiktig tillväxt? Vilka är sanningarna, vilka är fallgroparna och hur ska man som företag navigera för att ligga i framkant?

Medverkande ej bekräftad.

18.00-21.30
Entreprenörsbaren (inbjudan krävs)

Samarbetspartner