Nyhet

Brexit: Storbritannien väljer att lämna EU

Den 23 juni röstade Storbritannien om att lämna EU. En process som förväntas ta flera år att genomföra. För Sveriges del kan det på sikt få betydande konsekvenser eftersom stor andel av vår export går just dit.

Det finns ca 1 000 svenska dotterföretag i Storbritannien och nästan 1 000 brittiskt ägda företag i Sverige. Storbritannien är en av de största utländska investerarna i Sverige.

Läs mer om konsekvenserna på kort och lång sikt på www.grantthornton.co.uk/brexit.