Nyhet

Bolag i assistansbranschen - agera nu!

Monika Lindberg Monika Lindberg

Den 17 februari höll Grant Thornton ett seminarium med temat "Utmaningar i assistansbranschen 2016" i Stockholm. På plats fanns bland annat en representant från Försäkringskassan, som från och med oktober 2016 går över till efterskottsutbetalning av assistansersättning. Denna förändring får troligen stora konsekvenser för branschen och många bolag väntas få en ansträngd likviditet.

Monika El Mkiss och Hans Lönnerstam från Grant Thornton berättade under seminariet om den branschanalys de gjort med anledning av Försäkringskassans nya rapporteringssätt. Monika och Hans uppmanar alla assistansbolag, oavsett storlek, att se över sin likviditet redan nu.

- Det är viktigt att assistansbolagen verkligen förstår omfånget av denna förändring och att man agerar nu. En viktig åtgärd är att se över rutinerna för inskickande av tidrapporter och räkningar till Försäkringskassan. Bolagen har mycket att vinna på att få in dessa korrekta till Försäkringskassan så tidigt som möjligt, säger Monika.

Grant Thornton hjälper nu sina kunder inom assistansbranschen att upprätta likviditetsprognoser, en viktig åtgärd för att vara förberedd inför hösten.

- Vår uppmaning är att man ska se över sin likviditet inför den här kommande förändringen. Planera och gör en likviditetsprognos som löpande följs upp. Behöver ditt bolag finansiering ska du agera nu och inte vänta till efter sommaren, säger Hans.

Experternas tre tips:

  • Börja med att upprätta en likviditetsprognos
  • Agera direkt om ditt bolag är i behov av finansiering
  • Skapa goda rutiner för rapporteringen till Försäkringskassan