Nyhet

Affärsmodellen kritisk för framgångsrikt företagande

Mattias Nordin Mattias Nordin
Target Mattias Nordin

En affärsidé handlar enkelt uttryckt om vad företaget ska göra: vilken produkt man ska erbjuda (positionering), till vem (segmentering) och på vilket sätt företaget ska skilja sitt erbjudande från konkurrenternas (differentiering). Affärsmodellen bygger vidare på och stödjer affärsidén; den beskriver hur företaget ska producera, leverera och ta betalt för sin produkt. I affärsmodellen kartläggs även vilka kostnader och intäkter som behövs för att realisera affärsidén.

– Det amerikanska företaget Starbucks är ett intressant exempel på hur olika en affärsidé och en affärsmodell vid en första anblick kan vara. Deras affärsidé var och är att bygga och sälja ett framgångsrikt franchisekoncept. Den affärsmodell de har valt är det som "alla" känner till: de 23 500 franchisedrivna kaffebarer som nu finns i 70 länder världen över, säger Mattias.

När förutsättningarna ställs på ända
Affärsmodellen påverkas inte bara av företagsledningens vilja och förutsättningarna i branschen när bolaget startas. Den kan behöva justeras med hänsyn till omvärldshändelser i form av politiska beslut, konjunktursvängningar, ökade inköpspriser, förändrade kundbeteenden, digitalisering, globalisering etc. Men även sådant som är direkt kopplat till själva bolaget, exempelvis expansion, förvärv eller nedskärningar.

– När det sker stora förändringar gäller det att hålla huvudet kallt. Att sätta sig ned och på ett strukturerat sätt gå igenom affärsmodellen. Det finns vedertagna metoder och verktyg för att professionellt genomlysa och validera affärsmodeller, exempelvis lean business. Vi på Grant Thornton har certifierade rådgivare inom det, runt om i Sverige, och har sett vilken skillnad arbetssättet kan göra i ett bolag. Genom att ha en positiv inställning underlättas möjligheterna att vända sådant som först såg ut att vara en svårighet, exempelvis förändrade regelverk, till någonting positivt.

– Ett konstruktivt förhållningssätt är att tänka "det här är intressant, nu kan vi hitta nya sätt att arbeta under de här förutsättningarna". Man hittar alltid nya vägar för att leverera sin affärsidé. Enda undantaget skulle väl vara om produkten förbjuds.

Affärsmodell

Kontinuerlig utvärdering
Mattias understryker att affärsmodellen inte bara ska omprövas som en reaktion på ändrade omständigheter. Tvärtom bör bolaget hela tiden arbeta proaktivt och ha i bakhuvudet att se över och tänka till kring sin affärsmodell. En eller två gånger per år bör man ägna exempelvis en halvdag åt att göra en mer noggrann genomgång.

– När det går som bäst har du godast möjlighet att bearbeta och förändra affärsmodellen. Det är så dags att börja ändra när du är drabbad av insikten att det inte fungerar ... Kodak är ett klassiskt exempel på ett bolag som gick under för att de satt nöjda istället för att vara uppmärksamma på att de borde ändra affärsmodellen. Ett desto mer positivt exempel är Kimberly Clark, vars verksamhet var inriktad på att producera pappersmassabruk, de sålde alltså fabriker. Efterfrågan minskade och de tvingades fråga sig vad de skulle göra. De kom fram till att de hade höga kunskaper om cellulosafiber och ställde om till att tillverka pappersprodukter som näsdukar, bindor etcetera och har nått stora framgångar med det.

Lär dig att arbeta med affärsmodellen
Mattias tycker att det är förvånansvärt få företagsledningar, styrelser och ägare som har utbildat sig för att förstå hur man kan jobba strukturerat med affärsmodellen.

– Många bockar inte av att jobba med det på regelbunden basis och om de gör det har de ingen metodik. Jag vill varmt rekommendera att gå en kurs eller att ta in en konsult som kan hjälpa till. Det finns mycket att tjäna i form av effektiviserade tillvägagångssätt, minskade risker och ökade intäktsmöjligheter. I arbetet med affärsmodellen kan man bland annat se över vilka kunderna är; har deras beteende och behov förändrats? Vilket "problem" har de? Vilket värde vill vi kommunicera att vi ger? Kan aktiviteterna för att leverera det justeras? Bör vi justera vårt sätt att ta betalt? Kan samarbetet med leverantörer och andra partners utvecklas? Ett exempel där två bolag har hittat intressanta samarbetsmöjligheter är att Buster aluminiumbåtar säljs med en Yamahamotor monterad. Den typen av möjligheter finns i de flesta branscher.

– Man ska naturligtvis tänka över de olika alternativen i affärsmodellen noggrant, men istället för att fila länge: testa! Det är det bästa sättet att få reda på vilka justeringar som får ett positivt genomslag, avslutar Mattias.