Deklaration

Utländsk pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

Om du har en utländsk pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring ska du normalt själv betala avkastningsskatt i Sverige. För utländsk pensionsförsäkring är skatten 15 procent av skatteunderlaget och för utländska kapitalförsäkringar 30 procent av skatteunderlaget.

Skatteunderlaget beräknas genom att försäkringens kapitalunderlag multipliceras med den genomsnittliga statslåneränta (SLR) som gäller under kalenderåret före inkomståret.

Kapitalunderlaget för en pensionsförsäkring är värdet vid inkomstårets början och de premieinbetalningar som gjorts under året påverkar inte försäkringens kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget för kapitalförsäkringar är värdet på försäkringen vid ingången av kalenderåret, ökat med de premier som har betalats in till försäkringen under året. De premier som har betalats under andra halvåret räknas endast med till hälften.

Om det utländska försäkringsföretaget har lämnat en kontrolluppgift på försäkringens kapitalunderlag (KU52) är ditt skatteunderlag redan ifyllt på deklarationen och avkastningsskatten räknas ut automatiskt. Har du inte fått någon kontrolluppgift på kapitalunderlaget måste du själv räkna ut detta, under förutsättning att försäkringsföretaget på annat sätt har meddelat dig kapitalunderlaget för att du ska kunna räkna ut ditt skatteunderlag för redovisning i din inkomstdeklaration.

Om du har betalat utländsk skatt på försäkringen kan du begära nedsättning av den svenska avkastningsskatten. Du måste då själv lämna de uppgifter som behövs för att avkastningsskatten ska kunna sättas ned.