Deklaration

Lämna övrig upplysning - minska risken för skattetillägg

Sofia Andersson Sofia Andersson

En deklaration består som huvudregel bara av siffror, där Skatteverket ofta inte har någon möjlighet att veta vad som döljer sig bakom siffrorna. Om Skatteverket i efterhand granskar en lämnad deklaration och menar att något är fel kommer de i många fall att debitera ett så kallat skattetillägg.

Detta gäller både bolag och privatpersoner. Genom att lämna en så kallad övrig upplysning till din deklaration kan du kraftigt minska risken för att Skatteverket tar ut skattetillägg.

Skattetillägget tas ut även om felet inte är medvetet. Det räcker många gånger med att Skatteverket kan fastslå att den lämnade uppgiften är felaktig. Detta innebär att det ofta är bra att lämna en övrig upplysning där du så objektivt som möjligt i ord beskriver vad som döljer sig bakom siffrorna. Om du är osäker på hur en siffra ska hanteras i deklarationen finns det särskild anledning att lämna en övrig upplysning.

När ditt bolag lämnar en övrig upplysning är det viktigt att du kryssar för rutan på deklarationens första sida om att övriga upplysningar lämnas till deklarationen.