Låt dig inspireras och knyt nya affärskontakter!

Grant Thornton Kvinnligt nätverk är en mötesplats och ett forum för kvinnor att utbyta erfarenheter, låta sig inspireras och knyta nya affärskontakter.

Vi arbetar aktivt för att kvinnor ska växa och utvecklas i sina professionella roller och för en ökad jämställdhet i företagen.

Affärsnätverket riktar sig till kvinnliga entreprenörer och kvinnor i ledande befattningar i näringslivet.

Vi finns även på LinkedIn
Gå gärna med i gruppen kvinnligt nätverk på LinkedIn och bidra till intressanta diskussioner och inlägg. För medlemmar i Kvinnligt nätverk PLUS finns en separat grupp.

Seminarier Vill du få en överblick över vårens aktiviteter? Här hittar du alla nätverksträffar inom Kvinnligt nätverk
Erfarenhetsutbyte Gå med i Kvinnligt nätverk PLUS - 12 nätverksträffar med föreläsningar per år och erfarenhetsutbyte inom aktuella områden. Gå med redan idag