Ett välmående näringsliv i Sverige

Att arbeta tillsammans med entreprenörer för att skap framgångsrika tillväxtbolag är vår drivkraft. För att kunna nå vår vision om ett välmående näringsliv arbetar vi integrerat med hållbarhet i hela vår verksamhet.

Vi vill ge dig som läsare en trovärdig, intressant och tillförlitlig beskrivning av Grant Thornton Sweden AB:s verksamhet. Vi redovisar finansiella och icke finansiella resultat och beskriver vår affärsverksamhet. Vi visar också hur vi påverkas av omvärlden, utmaningar och möjligheter på kort och lång sikt samt hur vi skapar värde för våra intressenter.

Grant Thorntons års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021 är en integrerad redovisning där hållbarhetsrapporten ingår. Grant Thornton har i redovisningen utgått från ramverket ”International Integrated Reporting Framework” (IIRC).

Grant Thorntons års- och hållbarhetsredovisning är också upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning, GRI Standards, nivå Core.

Framgångar under året

Medarbetare

Medarbetare

79 % av medarbetare upplever att de får förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv

Kundnöjdhet

Kundnöjdhet

8,1 i NKI och är därmed över branschens genomsnitt

Jämställdhet

Jämställdhet

36 % kvinnliga delägare och är därmed branschbäst enligt tidningen Balans

Främjar företagande

Främjar företagande

92 % av deltagare på våra webbinarium ansåg innehållet som värdefullt

Utvalda artiklar

”Vi går en spännande tid till mötes”

Vår VD summerar året som gått

Läs mer ”Vi går en spännande tid till mötes”

”Ansvarsfull rådgivning till tillväxtbolag”

Insikter från vår styrelseledamot

Läs mer ”Ansvarsfull rådgivning till tillväxtbolag”

”Taxonomin blir lite som att tända lampan”

Experten från SEB om EU-taxonomins påverkan

Läs mer ”Taxonomin blir lite som att tända lampan”

Så bidrar vi till de globala målen

Näringslivet spelar en viktig roll för att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål. Både vi och våra kunder, det vill säga svenska ägarledda bolag och entreprenörer, kan bidra.

Genom att integrera hållbarhet i vår aff är vill vi bidra till mervärde för både kunder och medarbetare och för samhället i stort. Vi vill vara en del av lösningen på många av de utmaningar vi gemensamt står inför och inspirera fler att följa efter.

Vi har identifierat och valt ut sex högprioriterade mål som utgör en integrerad del av vår verksamhet och som är vägledande för att ta ännu mer ansvarsfulla och långsiktigt hållbara beslut.

Blobala-mal-GT-Prio.jpg