Nyhet

Ideella organisationers dag 3 juli

Sverige i förändring – ett delat samhälle för alla?

Är Sverige på väg att bli uppdelat eller är det bara övergången från ett homogent till ett heterogent samhälle som vi upplever? Vad händer med det ideella engagemanget, våra folkrörelser och stora frågor som folkhälsa och folkbildning? Den här dagen ägnar vi åt bilden av hela Sverige och hur vi kan påverka den i önskad riktning.

Välkommen till vår mötesplats på Strandvägen H521, se karta.

Almedalen för alla! I år direktsänder vi hela programmet från Grant Thorntons mötesplats i Almedalen 2-3 juli, både på webb och i sociala medier. Gå direkt till live-sändningen.

Dagens program

09.00-10.00
Hur kan vi skapa sammanhållning och tillit i Sverige?

Kan en förnyelse av folkrörelserna och det ideella engagemanget övervinna splittringen och den misstänksamheten som breder ut sig? Journalisten Patrik Oksanen och samhällsdebattören och forskaren Stefan Fölster samtalar om situationen i Sverige och hur vi kan påverka den i önskad riktning.

Medverkande: Stefan Fölster, nationalekonom, författare och chef för Reforminstitutet, Patrik Oksanen, journalist och politisk redaktör
10.00-10.30
Paus
10.30-11.30
Folkbildning, propaganda eller desinformation – vilken roll tar civilsamhället i miljödebatten?

Idag påverkas vi av noga planterad desinformation och det blir svårare att veta vad man ska lita på. Spelar det någon roll vad som är sant och vem som äger sanningen? Med avstamp i miljödebatten diskuterar vi vilket informationsansvar som ligger hos civilsamhällets aktörer och vilken roll folkbildningen kan spela.

Moderator: Edvard Unsgaard, partner Forever
Medverkande: Cecilia Palm, generalsekreterare Folkuniversitetet, Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan, Mattias Goldmann, vd Fores, Ola Hansén, klimatexpert WWF
11.30-13.00
Paus

13.00-14.00
Vem fångar upp medborgarnas engagemang när de traditionella folkrörelserna är i kris?
Alltifrån politiska partier till idrottsrörelsen har svårare att attrahera nya medlemmar. Hur ska civilsamhället kunna fånga upp och organisera engagemanget. Kommer dagens folkrörelser lyckas – eller lockar andra former och aktörer?

Moderator: Jan Scherman, journalist
Medverkande: Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, Eva Nordmark, ordförande TCO, Minéa Frykman, rektor Höj Rösten Politikerskola, Magnus Ek, ordförande Centerns ungdomsförbund
14.00-14.30
Paus
14.30-15.30
Kan vi organisera oss till en bättre folkhälsa?

Vore det bättre för folkhälsan om det satsades mer på förbyggande hälsovård? Kan vi omfördela medel från sjukvården till förebyggande hälso- och friskvård? Kommer dagens idrottsrörelse och andra aktörer ha möjlighet att nå ut till alla medborgare, inte minst de som idag inte är organiserade? Vi diskuterar vad som krävs för att nå en förbättrad folkhälsa för alla och i hela landet.

Moderator: Filippa Reinfeldt, chef Business Development och public affairs, Aleris Skandinavien
Medverkande: Staffan Movin, styrelseordförande En Svensk Klassiker, Teddy Falkenek, Chef för Samhällsengagemang och sponsring ICA, Kia Orback Pettersson, styrelseordförande Friskis & Svettis, Ragnhild Ivarsson Walther, företagsläkare Scania
18.00-21.00
Nätverksmingel (personlig inbjudan)