Tips och råd

Expertens redovisningstips till dig som säljer via e-handel

Sofie von Stapelmohr
Med:
insight featured image
Är du en etablerad spelare inom e-handel eller ett nystartat bolag som funderar på att börja sälja via e-handelsplattformar? Här ger Grant Thorntons e-handelsexpert Sofie von Stapelmohr sina bästa redovisningstips.

Få koll på momshanteringen

Det är viktigt att säkerställa att momshanteringen är korrekt i bolagets alla flöden. Det gäller särskilt bolag som säljer till både företag och privatpersoner samt inom och utanför EU, eftersom momsreglerna skiljer sig åt. Då är en momskarta lösningen. I en sådan specificeras vilka länder som bolaget säljer till, för hur stora summor, hur tröskelvärdena ser ut, returflöden, varuflyttar mellan lager med mera.

– Det är många frågor att besvara i en momskarta och inte helt enkelt. Samtidigt är det viktigt att den blir tydlig och bra eftersom den ska ligga till grund för redovisningen och deklarationshanteringen. Jag rekommenderar att ta hjälp av en av våra momsexperter i ett tidigt skede, säger Sofie von Stapelmohr.

Spara tid – effektivisera administrationen

Det kan vara tidskrävande och komplicerat att sammanställa korrekta underlag till bokföringen och deklarationerna baserat på informationen från Amazon och andra e-handelsplatser samt de olika betalningstjänster som bolaget använder. Därför är det bra att se över hur hanteringen kan förenklas.

– Det kan till exempel handla om att standardisera processen och se över integrationen mellan bokföringssystemet och betalnings- och lagersystem. Våga ta hjälp för att ringa in de största förbättringsområdena och genomföra förändringarna, säger Sofie von Stapelmohr.

Redovisa intäkter och kostnader i rätt tid

Se till att intäkten redovisas i rätt period utifrån hur avtalsvillkoren ser ut i just ert bolag samt säkerställ att även tillhörande kostnad matchas i samma period enligt gällande redovisningsprinciper.

– Här blir det viktigt att ha en välfungerande rutin för lagerhanteringen så att rätt kostnad tas i rätt period. Säkerställ även att fakturor från till exempel Amazon periodiseras till rätt perioder, säger Sofie von Stapelmohr.

5 tips som säkrar redovisningen för ditt e-handelsföretag

1. Säkerställ att ni följer de nya momsreglerna för distanshandel inom EU som gäller från och med 1 juli 2021.

2. Säkerställ informationen som ska lämnas i Intrastatrapporterna, om det är så att ni överstiger tröskelvärdena för in- och utförsel av varor mellan EU-länder.

3. Kontrollera att valutahanteringen sköts korrekt om det är så att transaktionerna är i andra valutor än er redovisningsvaluta.

4. Identifiera avvikelser regelbundet. När flera olika e-handels- och betalningsplattformar används blir det extra viktigt att regelbundet identifiera avvikelser så att de kan åtgärdas på en gång och att de sedan inte upprepas. Detta säkerställer tillförlitliga ekonomiska rapporter.

5. Använd bokföringen till ekonomisk uppföljning. På så sätt får ni beslutsunderlag i rätt tid för att kunna fatta bra beslut för ert bolag. Det kan handla om resultatuppföljning på olika nivåer, budgetuppföljning, likviditetsprognoser med mera.


Så här kan Grant Thornton hjälpa till

Vi kan hjälpa dig att sätta upp en effektiv administration kring e-handelsförsäljningen som ligger till grund för bokföringen. Tack vare våra momsexperter och vårt internationella kontaktnät med kollegor runtom i världen kan vi hjälpa till med inlämning av momsdeklarationer utifrån aktuella länders lagar och regler. Det är något som våra kunder uppskattar då det här är komplexa områden och kan skapa osäkerhet.

Av vårt kompetenta och erfarna redovisningsteam kan du få hjälp med den löpande hanteringen av bolagets ekonomifunktion och ni kan välja att outsourca hela eller endast vissa delar. Genom vårt digitala arbetssätt får du tillgång till bokföringen, rapporter och analyser var du än befinner dig, vilket vi vet är viktigt i e-handelsbolag som ofta växer fort och behöver snabba beslutsunderlag. Fördelen för dig som företagare är att du slipper de tunga administrativa delarna och frigör tid för att istället fokusera på att få bolaget att växa och nå sina mål.

Behöver du hjälp, kontakta vår e-handelsexpert Sofie von Stapelmohr.