Skattenyhet

Nya momsregler 1 juli: Möjlighet att slopa utländska momsregistreringar

Jens Widén
Med:
insight featured image
Från och med den 1 juli gäller nya momsregler som påverkar företag som bedriver distansförsäljning av varor till konsumenter i annat EU-land. Reglerna träffar också företag som tillhandahåller vissa tjänster till privatpersoner som har anknytning till andra EU-länder. Här går vi igenom de nya reglerna, med fokus på att det i vissa fall blir möjligt att undvika momsregistrering i andra EU-länder.

Tröskelvärdet beräknas på nytt sätt

Från den 1 juli 2021 beräknas tröskelvärdet på distansförsäljning av varor till privatpersoner och försäljning av så kallade TBE-tjänster (tjänster avseende telekommunikation, radio- och tv-sändningar, samt elektroniska tjänster) till privatpersoner på ett nytt sätt. Ett nytt tröskelvärde om 10 000 EUR (99 680 kr) införs och det kommer att gälla för gränsöverskridande försäljning av varor och/eller TBE-tjänster till privatpersoner inom hela EU.

Ett exempel: Ett svenskt företag säljer TBE-tjänster till privatpersoner i Tyskland för 75 000 kr och har webbförsäljning av varor till privatpersoner i Frankrike för 25 000 kr. Tröskelvärdet har passerats och företaget i fråga ska redovisa moms i köparens land (tysk respektive fransk moms i detta fall), men kan välja att göra så i en särskild deklaration i Sverige.

- Tröskelvärdet för gränsöverskridande webbhandel med varor kommer att beräknas på annat sätt och bli lägre än idag. Det medför att företag som tidigare kunnat sälja med svensk moms till kunder i andra länder kan behöva fakturera med utländsk moms. Rapporteringen kommer förvisso kunna ske i Sverige, men det gäller att hålla koll på skattesatserna i kundernas EU-länder, säger Jens Widén, skatterådgivare och momsexpert på Grant Thornton.

Rapportering av webbhandelsförsäljning till privatpersoner i andra EU-länder

Såsom reglerna ser ut idag måste företag som säljer varor via distansförsäljning (t.ex. webbhandel) till privatpersoner i andra EU-länder, registrera sig för moms i kundens/privatpersonens land, och fakturera kundlandets moms på försäljningen när tröskelvärdet för just det landet passerats. I och med de nya reglerna behövs inte de utländska momsregistreringarna då den utländska momsen kommer att kunna rapporteras i en särskild deklaration, OSS (One Stop Shop) på Skatteverkets hemsida. Skatteverket har redan öppnat upp för registrering.

- Vi ser att denna regel kommer att förenkla för företag som har webbhandel och säljer varor till privatpersoner i olika länder. Istället för att registrera sig i alla länder där tröskelvärdet passerats, kan företaget i fråga rapportera momsen till Skatteverket i Sverige, som sedan fördelar momsen vidare.

Även tjänster till privatpersoner i andra EU-länder kommer att kunna rapporteras i Sverige

Enligt dagens regler måste ett svenskt företag som tillhandahåller vissa tjänster till privatpersoner (eller andra ej beskattningsbara personer) registrera sig och debitera kundlandets moms. Exempel på tjänster som kan omfattas är; tillträde till idrottsevenemang, konserter och andra kulturella aktiviteter, evenemang och kurser som hålls i andra EU-länder, bil- och båtuthyrning, bohagsflytt och andra varutransporttjänster från andra EU-länder, förmedling av hotellnätter i andra EU-länder, förmedling av fastigheter i andra EU-länder. I och med de nya reglerna som träder i kraft den 1 juli 2021 kan momsregistrering i kundlandet undvikas eftersom momsen kommer att kunna redovisas i Sverige via OSS-systemet.

- Detta förfarande finns redan idag för försäljning av vissa tjänster till privatpersoner och det är positivt att även många andra tjänster som tillhandahålls privatpersoner och andra ej beskattningsbara personer i EU kommer att omfattas. Detta medför mindre administration för företagen, som inte längre behöver vara momsregistrerade i kundländerna, säger Jens Widén.

Även företag utanför EU (utan etablering inom EU) kommer att kunna använda sig av OSS-systemet och lämna uppgifter i en särskild deklaration, istället för att momsregistrera sig i de EU-länder där de har sina kunder.

Det är frivilligt att tillämpa Unionsordningen men om ett företag väljer att använda sig av den, ska den användas för all försäljning. Det kommer alltså inte gå att rapportera momsen i OSS för varor som säljs till privatpersoner i Tyskland, och samtidigt välja lokal momsregistrering för försäljning till privatpersoner i Frankrike. Det är också viktigt att komma ihåg att det kan finnas andra skäl än försäljning till privatpersoner som gör att ett företag kan bli skattskyldig till moms i andra EU-länder och behöva en momsregistrering där.

- Vår rekommendation är att alla företag som säljer varor eller tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ser över sin momshantering. I vissa fall kommer det finnas möjlighet att slopa utländska momsregistreringar medan man i andra fall måste behålla dem. Vi bistår gärna våra kunder med en översyn.

Vill du uppdatera dig ytterligare på momsfronten? Se vårt webbinarium:

Har du koll på förändringarna på momsområdet?

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.