article banner
Skattenyhet

Hur hanteras skatten i samband med omställningsstöd?

Joanna Bertlin Joanna Bertlin

Det gäller att ha koll om du har eller planerar att söka omställningsstöd. Det senaste vi rapporterat om är att omställningsstödet nu föreslås att även omfatta maj – juli 2020. Vi har även informerat om vad som är viktigt att tänka på innan du ansöker om stödet. Här förtydligar vi vad som gäller kring skatteplikt för omställningsstödet.  

Inkomstskatt 

Utgångspunkt att stödet är skattepliktigt  

Omställningsstödet är ett näringsbidrag som omfattas av inkomstskattelagen. Stödet ges av staten för att möjliggöra en omställning av företagets verksamhet till följd av Coronakrisen.  

Omställningsstödet är normalt skattepliktigt. Detta eftersom företags omsättning som utgångspunkt är skattepliktig och de kostnader som är stödberättigade avdragsgilla.  

Stiftelser, ideella föreningar och registrerat trossamfund 

Omställningsstöd som avser fasta kostnader i en verksamhet som är undantagen från beskattning är skattefritt. Detta kan exempelvis gälla stöd till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som bedriver näringsverksamhet vilken de inte är skattskyldiga för, till exempel second hand-försäljning.   

När ska omställningsstödet tas upp till beskattning?  

De nuvarande reglerna om näringsbidrag bygger på att intäkten och kostnaden som stödet avser ska matcha varandra. Dessa regler är dock inte helt anpassade för omställningsstödet.  

Därför införs nu en särskild regel om att intäkten alltid ska tas upp i sin helhet det beskattningsår beslutet fattas.  

- För företag som har kalenderår som räkenskapsår är beskattningstidpunkten enkel. Kostnaderna avser 2020 och beslutet kommer med största sannolikhet att fattas detta år. Då ska intäkten redovisas och tas upp 2020 och kostnaderna dras av detta år.  

- För företag som har brutet räkenskapsår kan situationen bli svårare. Detta då lagen om omställningsstöd trädde i kraft den 22 juli 2020. Detta gör att företag som har räkenskapsår som avslutats tidigare än dess kommer att ha kostnader under räkenskapsår 2019/2020 samtidigt som intäkten inte kommer kunna redovisas förrän nästkommande räkenskapsår. För denna situation har det införts en särskild bestämmelse som innebär att stödet får tas upp skattemässigt redan räkenskapsår 2019/2020 och på så sätt matchas mot kostnaderna. Denna möjlighet är frivillig.  

Avdragsrätt vid återbetalning av stödet  

Som vi tidigare informerat om kan företag bli återbetalningsskyldiga om omställningsstöd betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp.  

Det införs en särskild bestämmelse om att omställningsstödet ska dras av om det återbetalas. Avdraget ska ske för det räkenskapsår som återbetalningen faktiskt sker. Avdragsrätten är dock begränsad till omställningsstöd som har tagits upp till beskattning 

Mervärdesskatt  

Omställningsstödet är inte ersättning för en tillhandahållen tjänst. Företag som mottar stöd ska därför inte redovisa moms.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev