article banner
Nyhet

Omställningsstödet förlängs – vad innebär det?

Elisabeth Raun Elisabeth Raun

Regeringen föreslår nu att omställningsstödet ska förlängas med ytterligare tre månader. Detta eftersom många företag påverkats kraftigt även under maj, juni och juli. Förslaget är tänkt att träda ikraft så snart som möjligt. Så här påverkar detta ditt företag.  

Bakgrunden är att många företag påverkats kraftigt även under maj samt att många som bedriver säsongsverksamhet, t ex besöksnäringen, har drabbats mycket hårt under juni och juli. Även beslutet om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer har påverkat många verksamheter.  

- Detta skapar möjlighet för de företag som är fortsatt hårt ansatta och för dem som inte var aktuella för stöd förra gången. Viktigt att notera är att förslaget har andra nivåer för omsättningstapp, än tidigare stöd. Nivåerna skiljer sig även åt mellan maj respektive juni och juli. Det återstår nu också att se om det nya omställningsstödet kommer täcka andra fasta kostnader än tidigare stöd, kommenterar Elisabeth Raun, redovisningsspecialist på Gran Thornton. 

Så här fungerar stödet: 

På samma sätt som tidigare ges omställningsstöd med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj-juli 2020.  

  • För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019.  
  • För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019. 

Det befintliga omställningsstödet har godkänts av EU-kommissionen. Eftersom stödet nu utökas till nya perioder blir det ett nytt statsstöd, som måste godkännas av EU-kommissionen innan det får börja tillämpas.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev