article banner
Nyhet

Omställningsstöd – tänk på detta innan du söker

Joachim Linder Joachim Linder

Från och med den 22 juni är det möjligt för företag att ansöka om omställningsstöd hos Skatteverket, något vi rapporterat om här. Förutom att vissa kriterier måste vara uppfyllda ska ansökan innehålla utförlig ekonomisk dokumentation. Det är därför klokt att först fastställa att företaget är berättigat till stöd och att i nästa steg noggrant förbereda alla underlag.  

Är ditt företag berättigat till omställningsstöd?

Det finns ett antal krav som ska vara uppfyllda för att kunna erhålla stöd. Det grundläggande är att nettoomsättningen under mars/april 2020 ska ha minskat med mer än 30 procent jämfört med samma period 2019. Minskningen ska gå att härleda till covid-19. På skatteverkets hemsida hittar du all information om ansökan 

Har du alla underlag tillgängliga?

Skatteverket kräver en mängd dokumentation för att styrka ett stöd. Detta har inte gjorts tidigare och siffrorna tas fram manuellt utifrån de förutsättningar och rutiner som varje bolag har. Skatteverket har uttalat att man kan få ett administrativt stöd på 10 000 kronor om ansökan överstiger 100 000 kr. Vårt råd är att stämma av omfattning och förutsättningar samt tidsåtgång innan du påbörjar arbetet med att ta fram underlag, oavsett vem som ska hjälpa dig.  

- Jag vill verkligen poängtera att läget vi befinner oss i just nu är helt nytt, ingen har en färdig process för hanteringen av de uppgifter som Skatteverket kräver i samband med ansökan. Därför jobbar vi tillsammans med våra kollegor i branschen för att ta fram en enhetlig tillämpning och gemensamma mallar, bland annat när det gäller de bolag som behöver revisorns yttrande, säger Joachim Linder, affärsområdeschef Revision.  

Det går att ansöka om omställningsstöd hos Skatteverket under perioden 22 juni - 31 augusti, 2020.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev