Rapport

Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige?

Anna Murray Anna Murray

För åttonde året har vi nöjet att presentera Grant Thorntons studie av utvecklingen inom den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige. 

Studien baseras på finansiell årsredovisningsinformation, publicerade studier, utredningar inom området och vår egen branscherfarenhet från att arbeta med förvärvs- och strategirådgivning inom privat vård och omsorg. Vi har även genomfört samtal med personer som verkar, forskar, analyserar och fattar beslut inom den privata vård- och omsorgssektorn.

Läs Vårdrapporten 2017 som digital tidning.

Ladda ner PDF [ 2467 kb ]

En sammanfattning av de viktigaste punkterna från vårdrapporten 2017

Tillväxttakten inom den privata vård- och omsorgsbranschen fortsätter att öka. 2016 skedde en väsentlig ökning om totalt elva procent, mycket på grund av den kraftigt ökade migrationen under andra halvan av 2015. Detta kan jämföras med de senaste tre årens tillväxt om sju, åtta procent. Rapporten sammanfattar branschens utveckling under 2016 ur ett finansiellt perspektiv. Läs hela pressmeddelandet.

En sammanfattning av de politiska läget för de privata välfärdsföretagen 2017

Hur påverkas de privata välfärdsföretagen av det politiska läget? Per Ola Bosson, partner på JKL, sammanfattar det politiska läget. 

Vinnarna av Årets innovatör 2017 - Ailfoo

Den 22 november fick innovationsföretaget Aifloo ta emot priset "Årets innovatör" vid ett event i Stockholm. Utmärkelsen syftar till att lyfta fram innovation och nytänkande inom den privata vård- och omsorgssektorn och delas ut av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton. Läs hela pressmeddelandet.