Vi stöttar arbetet med att etablera god och effektiv bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad.

I vår strävan att verka för ett välmående näringsliv i Sverige är Grant Thornton engagerade i att stötta främst mindre och snabbt växande organisationer i att etablera god och effektiv bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad.

Den finansiella sektorn har under senare år varit föremål för en allt hårdare reglering. Regleringen rör främst bolagsstyrning och riskhantering. Ett företags förmåga att effektivt identifiera och implementera nya och ändrade krav, dvs. hantera sin regelefterlevnad, blir därmed allt viktigare. De företag som harmoniserar sina processer för bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad har mycket att vinna.

Kontakta Peter