Internkontroll, riskhantering och regelverksfrågor

För tillväxtbolag och andra bolag i förändring kan vi stötta med praktisk tillämpbar internkontroll, regelefterlevnad och processeffektivisering. Vi hjälper dig och ditt bolag att nå långsiktiga och hållbara resultat med en effektiv styrning och riskhantering. Våra experter på Governance risk compliance har lång och gedigen branscherfarenhet.

Grant Thornton arbetar utifrån beprövade metoder som utvecklats från praktisk erfarenhet och levererar resultat som är "hands- on" och effektiva för ditt bolag. Våra specialister arbetar proaktivt och med ett starkt affärsmässigt tänk i alla våra konsultuppdrag.

Du får hjälp inom följande områden:

  • Governance - internal control
  • Riskhantering
  • Compliance
  • IT Assurance
  • Fraud-utredningar och anti-fraud
  • Internrevision
  • GDPR
Ansvarig för Governance risk compliance Johan Sarasalo Kontakta Johan