Tips och råd

Undvik tvister och risker vid en lågkonjunktur

Med:
insight featured image
Hög inflation och högre ränteläge i kombination med en lågkonjunktur påverkar företagen allt mer på olika sätt. Betalningsproblem och tvister är två områden som ökar. Grant Thornton kan stödja ert företag med en rad olika tjänster och hjälpa er vidta flera åtgärder i förebyggande syfte, om ni ställs inför utmaningar och problem.
Innehåll

Mats Fagerlund är rådgivare och partner inom Rådgivning på Grant Thornton. Han menar att det är naturligt att risken för problem och tvister hos företag ökar i samband med en lågkonjunktur.

Mats Fagerlund , Partner Advisory
Anledningarna är flera, men det handlar ofta om att det går sämre ekonomiskt för företagen, vilket gör det svårare att göra affärer eller låna pengar från banker. Vårt mänskliga beteende bidrar också; när det är oroligt blir vi mer kritiska och ifrågasättande, och därför mer benägna att tvista om saker.

Det kan uppstå tvister i många former med bolagets olika intressenter, till exempel kunder eller leverantörer, fastighetsägare, banker och finansiärer, i samband med företagsaffärer eller tvister mellan aktieägare.

– Ett vanligt exempel är de tvister som uppstår efter en genomförd företagsaffär. Säljare och köpare ligger längre ifrån varandra och har svårare att mötas i prisnivåer. Det kan oftare uppstå ett förväntansgap som driver säljare till att tänja på informationsgivningen för att få till en affär. Det kan också handla om tvister kring tilläggsköpeskillingar, fortsätter Mats Fagerlund.

Försäkringsärenden  

Utöver stöd i olika former av tvister ger Grant Thorntons experter också råd i försäkringsärenden. De gör även ekonomiska utredningar av skada för både försäkringsbolag och försäkringstagare. Det kan bland annat vara aktuellt om en verksamhet drabbas av avbrottskador, exempelvis skadegörelse, maskinstopp, en brand eller liknande, där man yrkar ersättning från försäkringsbolaget.

Något annat som blir vanligare är försäkringsärenden kopplat till företagsaffärer.

– I samband med en företagsaffär tecknas i vissa fall en så kallad M&A-försäkring som skyddar vid eventuella garantibrister, till exempel om man gett felaktig information. Här ser vi en ökning i förfrågningar från både försäkringsbolag och kunder, fortsätter Mats Fagerlund.

Vår expertis inom: Värdering och finansiell modellering
Tjänster
Vår expertis inom: Värdering och finansiell modellering
Jag vill veta mer

Konkurser eller företagsrekonstruktioner 

Grant Thornton har lång erfarenhet av att biträda konkursförvaltare i både konkurser och rekonstruktioner, och märker att frågorna relaterade obestånd och hur man ska hantera en mer osäker framtid ökar.

Johan Andersson , Auktoriserad revisor
Vi märker att frågor om obestånd, likviditetsprognoser och vad för alternativ som underhandsackord, rekonstruktion eller konkurs ökar. Det är tyvärr en indikator på att konjunkturen inte är lika bra som tidigare.

Tre exempel på åtgärder att vidta i förebyggande syfte 

  1. Ta in en expert som kan granska och ge råd kring styrning, riskhantering och kontroll över kostnader och andra faktorer, vilket kan förebygga att inte landa i exempelvis en konkurs.
  2. Satsa på att bygga processer för att minska risken att få in exempelvis organiserad brottslighet eller bedrägerier. Vi ser att företag behöver rusta sig mot ökade risker för kriminalitet.
  3. Se över hantering av moms- och skattemässig avdragsrätt till följd av förluster. Ränteavdragsreglerna blir också viktigare med stigande räntekostnader liksom att se över internprissättningen om strukturen ändras.

I nedan artikel berättar Johan Andersson, som är auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton, mer om hur företag kan undvika konkurser. Där finns också en tydlig checklista med konkreta tips:

Experternas råd för att undvika konkurs: var proaktiv och agera i tid
Tips!
Experternas råd för att undvika konkurs: var proaktiv och agera i tid
Läs denna artikel