article banner
Nyhet

Redovisning av kompensation för sjuklönekostnader

Riksdag och regering har förstärkt ersättningen för arbetsgivares sjuklönekostnader för att minska de ekonomiska effekterna av coronakrisen. Redovisningen av stödet kan hanteras på olika sätt beroende på vilket slags stöd som avses. Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton hjälper till att reda ut begreppen.

Vid en anställds sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren sjuklön de första 14 dagarna och därefter får den anställde i stället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.  För alla arbetsgivare finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader genom ersättning från staten (Försäkringskassan) för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger en viss fastställd andel av lönekostnaderna. Försäkringskassan bevakar hur mycket och när arbetsgivaren ska få ersättning utifrån information från arbetsgivardeklarationen som skickas till Skatteverket.

Från och med april 2020 kommer dock alla arbetsgivare att få ersättning för hela sjuklönekostnaden. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön som vanligt och bokför detta som en kostnad i kontogrupperna 70-72.

- Ersättningen som erhålls hanteras som ett offentligt bidrag och bokförs som en övrig rörelseintäkt lämpligen på konto 3997 Sjuklöneersättning. Redovisningen är densamma oavsett om företaget tillämpar IFRS, K3 eller K2, säger Eva Törning.

För att kunna erhålla ersättningen redovisar man sjukönen i arbetsgivardeklarationen precis som vanligt. Skatteverket skickar sedan uppgiften om sjuklön vidare till Försäkringskassan, som beslutar om ersättning månadsvis. Därefter betalar skatteverket ut ersättning till arbetsgivarens skattekonto.

Läs även våra artiklar

Redovisning av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Redovisning av tillfälligt anstånd med skatter och avgifter

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.