article banner
Nyhet

Redovisning av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen har infört en rad åtgärder för att minska de ekonomiska effekterna av coronakrisen. En av dessa är en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter. Stöden som företag erhåller kommer att redovisas på olika sätt beroende på vilket stöd som avses. Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton hjälper till att reda ut begreppen.

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften innebär att arbetsgivarens personalkostnader minskar. Sänkningen av arbetsgivaravgifter är tidsbegränsad och gäller under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Kortfattat innebär åtgärden att arbetsgivaravgifter till viss del utgår under denna perioden, dock är åtgärden begränsad till att omfatta en viss lönesumma och ett visst antal anställda och enbart ålderspensionsavgiften betalas för de aktuella anställda under denna period. Det är skatteverket som administrerar nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Sänkningen av arbetsgivaravgifter innebär att på lönesummor upp till 25 000 kr per månad och anställd behöver bara ålderspensionsavgiften om 10,21 % betalas. På den del av lönen som överstiger 25 000 kr per månad och anställd sker ingen nedsättning av arbetsgivavgifterna. Nedsättningen gäller för högst 30 anställda per företag och är tillfällig. Den gäller ersättningar som betalas ut mellan den 1 mars 2020 till 30 juni 2020.

Ersättning som utgör underlag för nedsättning enligt ovan får inte också ingå i underlag för nedsättning av arbetsgivaravgifter i stödområde.

Hur ska nedsättningen redovisas?

Nedsättningen av arbetsgivaravgiften innebär att företagets månatliga kostnad för de anställda minskar.

- Det innebär att kostnaden för arbetsgivaravgiften i resultaträkningen ska återspegla det som faktiskt ska betalas, det vill säga en nettoredovisning. Detta är således inte ett offentligt stöd som intäktsredovisas utan en kostnadsreducering, säger.

Att ansöka om tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift är inte krångligt.

- Företaget ska enligt Skatteverket bara kryssa i ruta 062 i uppbördsdeklarationen vilket innebär att företaget begär sänkta arbetsgivaravgifter.

Läs även våra artiklar

Redovisning av kompensation för sjuklönekostnader

Redovisning av tillfälligt anstånd med skatter och avgifter

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev