article banner
Skattenyhet

Redovisning av tillfälligt anstånd med skatter och avgifter

Riksdag och regering har infört ett tillfälligt anstånd för inbetalning av skatter och avgifter, vilket inkluderar moms, arbetsgivaravgifter och källskatt. Detta är ytterligare en åtgärd för att minska de ekonomiska effekterna av coronakrisen. Stöden som företag erhåller kommer att redovisas på olika sätt beroende på vilket stöd som avses. Redovisningsspecialisterna på Grant Thornton hjälper till att reda ut begreppen.

Alla företag kan ansöka om betalningsanstånd och därmed skjuta upp betalningen av moms, arbetsgivaravgifter och källskatt som företaget har redovisat i upp till ett år.  Anstånd kan erhållas för upp till tre redovisningsperioder i januari – september 2020. För att erhålla betalningsanstånd får företaget betala en avgift på 0,3 % och en ränta på 1,25 % på det sammanlagda belopp som företaget får anstånd med. Varken räntan eller avgiften är skattemässigt avdragsgilla. Om skatten redan är betald kan den återbetalas om företaget får anstånd.

Så ska anståndet redovisas

Momsfodran/skuld redovisas vanligen på ett momskonto när deklarationen har skickats till skattemyndigheten, och när betalning gjorts bokas fordran/skulden bort.

  • Motsvarande görs för källskatt och sociala avgifter, som rapporteras till Skatteverket i uppbördsdeklarationen, dessa skuldförs tills de blir betalda. För att företaget ska ha kontroll på vilka skatteskulder som Skatteverket lämnat uppskov för, rekommenderas att dessa omförs till ett särskilt konto, säger Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton.

BAS föreslår att man bokför enligt följande oavsett om företaget tillämpar RFR 2, K3 eller K2:

  • Moms omförs till 1630 när momsdeklarationen lämnas
  • Arbetsgivaravgifter omförs till 1630 vid månadens slut
  • Avdragen källskatt omförs till 1630 vid månadens slut
  • Beviljat anstånd bokförs när beslut om anstånd har erhållits
    • Debet 1630 Skattekonto
    • Kredit 2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt (nytt konto)

Företagets åtgärder för att få anstånd med betalningen

För att kunna erhålla betalningsanstånd för en viss månad måste företaget ha inkommit med sin deklaration för den månaden som betalningsanståndet avser.

- Det enklaste är alltså att ansökan om anstånd görs i samband med att deklarationen lämnas in. Anstånd kan sökas på ”Mina sidor” hos skatteverkets hemsida eller via blankett.

Läs även våra artiklar

Redovisning av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Redovisning av kompensation för sjuklönekostnader

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev