article banner
Intervju

”Det handlar om långsiktiga insatser”

Hej Roland Dansell, partner på Grant Thornton och en av dem som har drivit jämställdhetsarbetet på Grant Thornton.

Andelen kvinnor bland delägarna i företaget är nu uppe i 31 procent, vad är målet?
- När vi började jobba mer aktivt med denna fråga 2005 hade vi 12 procent kvinnor i partnergruppen. 2016 tyckte vi det gick lite för långsamt och satte målet att vi inom fem år, alltså 2021, skulle ha minst 40 procent kvinnliga partners. Idag är 1/3 partners kvinnor.

Hur arbetar ni för att nå dit?
- Det finns ett antal saker som varit viktiga på vår resa från 12 till 31 procent, och som även fortsättningsvis är i fokus. Det här arbetet handlar om långsiktiga insatser. Bland annat måste vi vara tydliga med att detta är en prioriterad fråga och att vi har ett tydligt mål. Hos oss är det viktigt att alla partners visar ett gott ledarskap, oavsett om man har en chefstjänst eller inte. Genom att även värdera förmågan till ledarskap som en del i rekryteringen av nya partners har vi också fått in fler kvinnor.

- Vi anpassar vår coachning till de förutsättningar som gäller för manliga respektive kvinnliga talanger. Ibland ser förutsättningarna olika ut, och då måste även coachningen anpassas till dessa. På så vis har vi idag många kvinnor som snart kommer vara redo att bli partners. Det som är viktig nu är en bra coachning även i slutfasen för att säkerställa att partnerskapet också blir verklighet.

- Vi har även rekryterat flera skickliga kvinnor från våra konkurrenter, inte minst eftersom de många gånger upplevt att det är svårt att bli partner hos de tidigare arbetsgivarna."

Genusmyter hämmar tillväxten

Professor Malin Malmström förklarar

Women in business: beyond policy to progress

Jämställdhet i företagsledningar runt om i världen

”Unga företag sämre på jämställdhet”

Tove Allbright om varför det går så trögt