article banner
Tips och råd

Att tänka på vid förskottssemester - expertens 5 semestertips

Hur beräknas semesterlön? Vad har du som arbetsgivare för skyldigheter mot de anställda? Få svar på dina semesterfunderingar i lönexperten Anneli Wahlgrens fem tips för dig som är arbetsgivare.

Semesterdagar – olika typer av intjänandeår

Vanligen jobbar den anställde ett år och tjänar in semester för att ta ut dessa dagar nästkommande år. I vissa organisationer infaller det intjänade året under samma period som uttag. Det resulterar i att besked om antalet semesterdagar är preliminärt eftersom det exempelvis kan påverkas av förändringar i sysselsättningsgrad eller vid avslutad anställning. Kom ihåg att det intjänade året ofta påverkas av kollektivavtal, så kontrollera alltid vad det gällande avtalet säger.

Intjänade perioder
Datum

Går det att tjäna in semester under frånvaro? Svaret är ja! Tjänstledighet är inte semesterlönegrundande och ska inte ingå i beräkningsformeln för de betalda dagarna. Om den anställde är frånvarande på grund av nedanstående orsaker, så ska den tiden - trots frånvaro - räknas in i tiden för intjänande av semesterdagar.

Tabell

Gäller även för SFI-utbildning, graviditetspenning, facklig utbildning, vård för närstående.

 1. Semesterrätt – obetalda, betalda eller förskottssemester

  Räkna ut antalet betalda dagar av de 25 semesterdagarna på följande sätt:
  (Dagar som anställd under intjänande perioden– ej semestergrundande frånvaro) x semesterrätt/365.
  Dagarna avrundas alltid uppåt till den anställdes fördel. Resterande dagar upp till semesterrätten är obetalda dagar. Ett annat alternativ är att den anställde får förskottssemester under det första anställningsåret istället för obetalda dagar. Det innebär att den anställde inte får semestertillägg, men däremot får behålla sin lön under sin semester.

 2. Semestertillägg, semesterlön och semesterersättning – vad är skillnaden?

  Semestertillägg är ett extra tillägg på lönen för varje dag en anställd tar ut betald semester och beräknas vanligen på 0,8% av månadslönen. Den totala lönen den anställde får per semesterdag kallas för semesterlön och beräknas med 4,6% av månadslönen. Även här görs ett frånvaroavdrag för den uttagna semesterdagen, som också beräknas med 4,6% av månadslönen. Semesterersättning förekommer vid tillfälliga och tidsbegränsade anställningar (semesterlön + semestertillägg alt. 12% av intjänad lön). Ersättningen betalas även ut i samband med att någon avslutar sin anställning.

 3. Beräkna semesterlön – värt att tänka på

  Det finns två regler för att beräkna semesterlön: sammalöneregeln och procentregeln. Tanken är att den anställde ska få samma semesterlön oavsett beräkningsregel. Procentregeln kan vara aktuell att använda när du har personal som arbetar i varierande utsträckning under olika perioder, exempelvis timanställda. Då räknar du ut semester genom att ta löneunderlaget under intjänandeåret och räknar ut vad 12% av den lönen är – vilket blir den intjänade semesterlönen för den anställde.

  Två bilder

 4. Sparande av semesterdagar semesterskuld– vad gäller?

  Varje månad en anställd jobbar så ökar semesterskulden, och varje gång en anställd tar semester minskar skulden. Bokför skulden varje månad för att få ett korrekt månadsresultat och se till att den beräknas utifrån rätt procentsats. Se också till att kontrollera i tid att dina anställda har tagit ut minst 20 dagar semester. Om en anställd inte vill ta ut hela sin semester under ett år så kan han eller hon spara dagar.

  Den anställde får spara de dagar som överstiger 20 dagar, till exempel 
  5 vid semesterrätt på 25 och 10 vid semesterrätt på 30. Uttagsordningen av semesterdagarna styrs av semesterlagen. Kom ihåg att de äldst sparade dagarna tas ut först.

  1. Betalda semesterdagar
  2. Sparade semesterdagar
  3. Obetalda semesterdagar
  4. Tjänstledighet